Lerarentekort verdampt

Nieuws | de redactie
21 september 2010 | Slim beleid, economische crisis en langer doorwerken. Elk van die factoren zorgt ervoor dat het tekort aan docenten fors verminderd is. Alleen in het VO zouden er toch nog meer leraren gevraagd blijven worden.

 

De investeringen in de vernieuwing en de upgrading van het vakdocent hebben een merkbaar effect. Leraren zijn nu zelfs meercontent met hun werk dan mensen in de marktsector. Zou met hettekort ook de klaagcultuur wegsmelten?

Structureel zijn twee factoren van blijvend belang: de ruimte voorschoolbesturen om docenten met een sterk profiel en bijzondereprestaties hoger in te schalen en het feit dat leraren in de loopvan de jaren beduidend langer zijn gaan doorwerken. De gemiddeldeleeftijd waarop men met pensioen/fpu/VUT gaat is aanzienlijkgestegen: van 60,4 naar 62,7 jaar.

De nota ‘Werken in het Onderwijs‘ 2011 laat zien, datin het basisonderwijs een evenwicht tusen vraag en aanbod isontstaan. In het VO is het tekort eveneens geslonken, maar is met3000 fte nog wel aanzienlijk. De uitstroom uit het onderwijsnaar banen elders in de arbeidsmarkt is door de economische crisisflink verminderd. De keuze voor een baan in het onderwijs is doorde gevarieerde maatregelen op dat terrein duidelijk populairdergeworden. Daardoor kunnen de scholen op meer mensen rekenendan eerder was verwacht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK