Mannenklas op Pabo

Nieuws | de redactie
20 september 2010 | Onder het motto ‘meer meesters voor de klas’ heeft Pabo Hogeschool Rotterdam voor het eerst studenten geworven voor een speciale ‘mannenklas’. Deze moet de instroom van mannen bevorderen en zo voor meer diversiteit in het basisonderwijs zorgen.

Met een percentage van slechts 14% blijft het aantal mannelijkestudenten op de Pabo ver achter bij het aantal vrouwen. Eenbelangrijk verschil van de mannenklas met de reguliere Pabo-klassenis dat de mannelijke studenten direct een baan voor vier dagenaangeboden krijgen als lerarenondersteuner in het basisonderwijsbinnen de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO).Hierdoor komen zij versneld in aanraking met de praktijk van deonderwijsvoorbereiding en het lesgeven.

Naast hun baan studeren zij aan de Pabo Dordrecht van HogeschoolRotterdam. “Een mooi project dat voor een nieuwe dynamiek zorgtbinnen de opleiding. Het is een groep enthousiaste studenten, inleeftijd variërend van 24 tot 47 jaar, die vaak alsnog een oudewens in vervulling zien gaan”, vertelt onderwijsmanager JeroenOversier van Hogeschool Rotterdam.

Rotterdam heeft besloten tot het samenstellen van een specialemannenklas om de drempel tot toetreden tot de lerarenopleiding zolaag mogelijk te maken. Oversier: “Het blijkt voor mannelijkestudenten, zeker als ze al wat ouder zijn, een te grote stap om ineen klas met louter studentes te gaan zitten. Dan kun je proberenhet aantal mannelijke studenten percentueel te verhogen, maar datis een kwestie van erg lange adem. Als we snel het aandeel mannenwillen verhogen, moeten we de drempel tot toetreding tot de Pabo zolaag mogelijk voor hen maken. Vandaar deze mannenklas.”

De niuewe groep studenten bestaat uit 25 hoogopgeleide mannen, vaakafkomstig uit het bedrijfsleven. In de voorgaande weken hebben zijwerkervaring opgedaan in het basisonderwijs. Voor hen is deoverstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs een nieuweuitdaging. 

Hun eerste ervaringen van de studenten zijn overwegend positief. Zezijn heel gemotiveerd gestart. “Ik vind het fantastisch. Ik heb intwee dagen in mijn nieuwe baan al meer gelachen dan in alle jarendaarvoor”, vertelt één van de kersverse Pabo-studenten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK