OECD: Rotterdam moet de haven voorbij

Nieuws | de redactie
13 september 2010 | Alle ingrediënten zijn aanwezig, alleen het slim verbinden moet nog. Dit concludeert de OECD over Rotterdam als kennisregio. Hogescholen en universiteiten moeten elkaar daar versterken en à la Veerman inzetten op meer verscheidenheid onderling. Lectoren zijn hierbij belangrijk maar moeten niet toegeven aan de ‘pressure towards academic drift’.

Rotterdam en Delft hebben een lange historie samen. Beide stedenhebben kennisinstellingen met een eigen, complementair profiel alshet gaat om onderwijs, onderzoek en technologie. Het is dan ookniet verwonderlijk dat de OECD Rotterdam en Delft samen heeftonderzocht in het kader van het onderzoeksproject HigherEducation in Regional and City Development. Eerder dit jaarpresenteerde de OECD al een analyse vande kennisregio Amsterdam.

Voorbij de haven

De onderzoeksgebieden waarnaar het onderzoeksteam hebben gekekenzijn: Regional capacity building, Regional innovation, Humancapital and skills development and Social and cultural development.Van het OECD peer-review team waren Richard Yelland (OECD/IMHE),Bjorn T. Asheim (Lund University, Zweden) en Veronique Timmerhuis(SER) aanwezig bij de presentatie.

Bjorn T. Asheim benadrukte de rol van Rotterdam als worldleading port. De uitdaging voor Rotterdam is echter juistvoorbij de haven te kijken. Geografisch gezien ligt de nieuweRotterdamse haven inmiddels 40 kilometer buiten de stad zelf ennemen kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf het centrumvan Rotterdam over. “The connection between Rotterdam and its porthas become increasingly tenuous.”

No academic drift

Geheel in de lijn met Veerman adviseert de OECD in te zetten opdiversiteit in het HO-aanbod. “The future lies not inspecialisation but in differentiation,” aldus Asheim. Deonderzoekers zien hierbij een grote rol voor de lectoraten vanhogescholen als Codarts, Inholland en de Hogeschool Rotterdam.Daartoe moeten de lectoraten wel meer uit de ’teaching environment’komen, meer capaciteit en resources krijgen en meer ten dienste vanhet MKB gaan opereren. De OECD stelt scherp dat de ‘presssuretowards academic drift’ van lectoren een ongewensteontwikkeling is. “Combine the strenghts of universities andhogescholen,” in plaats van imitatiegedrag.

De belangrijkste aanbevelingen van de OECD aan de kennisregioRotterdam-Delft zijn:

  • Articulate and adopt a shared story and a common strategy forthe development of the region for which all the key actors can feelownership and in which the municipality takes a clear leadershiprole
  • Indentify the elements of a regional innovation system which ismore demand led and coherent;
  • Expand lifelong learning by developing programmes aimedspecifically at adult learners and by encouraging theirparticipation in existing tertiary education programmes.
  • Exploit the flexibility offered by the binary system to aligncapacities of higher education institutions and the supply ofgraduates to the expectations and needs of business andindustry.
  • Stimulate the market for high quality education and trainingthrough targeted demand side financing initiatives
  • Accelerate efforts to provide education and trainingopportunities to first and second-generation non-Western migrantstudents.

Concurrenten overzee

De OECD adviseert Rotterdam om de hoger onderwijsinstellingen telaten meedenken over de strategische visie van de regio. In deregio rondom Helsinki in Finland zeggen ondernemers, bedrijven,overheden en universiteiten hetzelfde op de eerste vijf sheets alsze hun kennisprofiel presenteren. Dit vraagt wel een regierol vande overheid. Leendert Bikker (Economic Development BoardRotterdam): “Alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol teworden, alleen samenwerken is nog nodig.” Veronique Timmerhuis(SER): “Het gaat om ‘ownership’ en ‘leadership’.”

De voorzitter van de Erasmus Universiteit, Pauline van derMeer-Mohr “Samenwerken is het nieuwe concurreren. Onze concurrentenzitten niet in deze zaal, niet in deze regio. De concurrentenzitten overzee, in India en Boston.”

U leest de volledige OECD-publicatie hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK