Ouderen zijn niet alleen maar ‘last’

Nieuws | de redactie
9 september 2010 | De vergrijzing en het toenemend aantal 'jonge ouderen' hoeven niet fataal te zijn voor Europese verzorgingsstaten. Ouderen hebben meer mogelijkheden om bijdragen te leveren aan die verzorgingsstaat, betoogt Kathrin Komp in haar VU-proefschrift.

De vergrijzing van de bevolking wordt beschouwd als een lastvoor verzorgingsstaten. De vraag naar pensioenuitkeringen en debehoefte aan gezondheidszorg nemen immers versterkt toe met detrend naar steeds verdere vergrijzing. Velen stellen daarom, datverzorgingsstaten deze last alleen kunnen dragen door fors tebezuinigen op sociale voorzieningen.

Komp zegt echter: “De jonge ouderen – tot tachtig jaar – zijngezond, gepensioneerd en hoeven geen kinderen meer op te voeden. Zezijn lichamelijk in staat om zich met productieve activiteitenbezig te houden, bijvoorbeeld met betaald werk, vrijwilligerswerken het geven van informele zorg. Wanneer jonge ouderen zich metdeze productieve activiteiten bezighouden, vervullen ze taken dieanders door de verzorgingsstaten zelf zouden moeten worden vervuld,bijvoorbeeld door het aanbieden van meer sociale diensten”.

Komps belangrijkste bevinding is dat de jonge ouderen vaak alsbelasting voor verzorgingsstaten beschouwd worden, ook als zij zichmet productieve activiteiten bezig houden. Ze onderzocht depogingen van de overheid om met de jonge oudere populatie om tegaan. Zo zijn pensioenregelingen verlaagd en zijn vrijwilligerswerken het geven van informele zorg op oude leeftijdgestimuleerd.

Komps beschouwing is gebaseerd op stereotypes van oudere mensen enop een tekort aan aandacht voor andere productieveactiviteiten dan het ‘klassieke’ betaald werk. Discussiesover de rol van de jonge ouderen zullen daarom sterkergebaseerd zijn op traditionele beeldvorming dan op de werkelijkebijdrage van jonge ouderen, zegt zij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK