Profilering door bundeling

Nieuws | de redactie
9 september 2010 | In lijn met 'Veerman' en het streven naar een scherpere profilering hebben de universiteiten in Noord- en Oost- Nederland besloten hun samenwerking fors te intensiveren.

 


In lijn met de discussie rondom de commissie Veerman over eenscherpere profilering van de universiteiten hebbende RU Nijmegen, RUG, UTwente enWageningen besloten hun samenwerking forste intensiveren en uit te breiden.

Op onderzoeksgebied willen de vier universiteiten een aantalsterktes bundelen en uitbouwen, om zich daarmee in Europees verbandbeter te kunnen profileren en meer Europese en nationale middelente genereren. Dit moet het totale onderzoeksvolume op die gebiedenvergroten en een stimulans bieden aan de kenniseconomie van(Noordoost) Nederland.

Thema’s die de universiteiten samenbinden zijn Groene Energie,Technologie en Gezondheid, Voeding en Gezondheid enNanotechnologie. Op onderwijsgebied zijn een verbreding van hetbacheloraanbod en een sterke profilering van de masteropleidingende belangrijkste speerpunten voor de samenwerking tussen deuniversiteiten.

De Duitse collega’s in de grensstreek, de universiteiten vanDuisburg-Essen, Münster en Oldenburg, worden in hetsamenwerkingsproces nadrukkelijk betrokken. Volgens de vieruniversiteiten liggen er bijzondere kansen: ze zijn complementairen samen met de Duitse partners kunnen ze de krachtenbundelen naar regionale, nationale en internationaleinstanties.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK