Recht-lectoren benoemd

Nieuws | de redactie
29 september 2010 | Prof. mr. Mies Westerveld en dr. Nadja Jungmann gaan als lectoren 'Recht, in het bijzonder de juridische beroepspraktijk' aan de HU een primeur in de markt zetten: een Professional Master Recht.

De focus van lector Westerveld ligt op de toegang tot recht, deveranderingen in de juridische beroepspraktijk en de betekenisdaarvan voor de juridische bachelor. Dr. Jungmann’s expertise ligtop het vlak van schuldhulpverlening en invordering. Op dat terreinis ook de lector van het Jaar 2010, Stijn Verhagen, zeer actief aan de HU.

De samenleving juridiseert en informatiseert. Tegelijk toont hetrecht weinig begrip voor mensen die in die slag niet mee kunnen. Eris in de juridische beroepspraktijk behoefte aan praktische enoplossingsgerichte professionals, die de verbinding leggen tussenmensen met weinig sociale vaardigheden en een geringmaatschappelijk netwerk, en de mogelijkheden en beperkingen van hetrechtssysteem.

Kennis en inzicht in de regelgeving, creativiteit in de toepassing,en sociale vaardigheden om individuele problemen te onderkennen ente benoemen zijn onmisbare kwaliteiten van de hedendaagsejuridische dienstverlener. Het lectoraat Recht is onderdeel van hetKenniscentrum Sociale Innovatie, van de Faculteit Maatschappij enRecht, Hogeschool Utrecht en draagt bij aan de innovatie van decurricula, de verdere professionalisering van het docententeam, ende begeleiding van studenten.

Prof. mr. Mies Westerveld is hoogleraar Sociaal Verzekeringsrechten buitengewoon hoogleraar Sociale rechtshulp aan de UvA. Zijis voor de PvdA lid van de Eerste Kamer derStaten-Generaal. Haar focus binnen het lectoraat zal in eersteinstantie liggen op het verkennen van het beroepsprofiel en demaster.

Dr. Nadja Jungmann is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bijde afdeling Rechtssociologie van de EUR. Ook is zij Lid van de Raadvan Advies van de NVVK (Vereniging voor Schuldhulpverlening enSociaal Bankieren). In haar specilaisme schuldhulpverleningricht zij zich op preventie, organisatie van integralehulpverlening en consequenties van de toename van preferenties inhet veld van invordering en incasso.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK