Resistentie voor aids bij aap en mens

Nieuws | de redactie
9 september 2010 | In het afweersysteem van chimpansees heeft in een ver verleden een wijziging plaatsgevonden, die zorgt dat zij resistent zijn voor Aids. Wat leren we daarvan voor de mens? Onderzoek van Natasja de Groot (UU) biedt verrassende inzichten.

Het ‘Simian Immunodeficiency virus (SIV)’ wordtverantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van de AIDS-pandemiein de mens. In tegenstelling tot bij de mens, veroorzaakt eenSIV/HIV-1-infectie in de meeste chimpansees geen AIDS.

Echter ook sommige HIV-1-geïnfecteerde mensen blijkenAIDS-resistent. Deze resistentie is geassocieerd met genetischevariaties in een bepaald onderdeel van het menselijkafweersysteem, het Major HistocompatibilityComplex. Zulke genen vertonen veel variatie en spelen eenbelangrijke rol in de controle van virale infecties.

Het proefschrift van Natasja de Groot toont aan, datchimpansees in een ver verleden een MHC-repertoirereductie hebbendoorgemaakt. De functionele karakteristieken van het huidigeMHC-repertoire in chimpansees en AIDS-resistente mensen komt sterkovereen, hetgeen suggereert dat een SIV-achtige pandemie dereductie in chimpansees veroorzaakt heeft.

In SIV-geïnfecteerde apensoorten en in AIDS-resistente mensen lijkthet SIV/HIV-1 in een vreedzame symbiose te leven met zijn gastheer.Echter, voor het overgrote deel van de mensheid heeft zo’ninfectie een dodelijke afloop. De feiten uit De Groots proefschriftonderschrijven, dat het bezitten van resistente genen eenbelangrijke factor is om als individu de AIDS-pandemie te overlevenen zich te kunnen voortplanten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK