Stijn Verhagen Lector van het Jaar 2010

Nieuws | de redactie
22 september 2010 | Stijn Verhagen, lector ‘Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling’ aan de Hogeschool Utrecht is bekroond als de Lector van het Jaar 2010, op initiatief van het ISO en ScienceGuide. De jury, met onder meer prof. Frits van Oostrom, vindt “het vermogen van deze lector om letterlijk honderden studenten inhoudelijk aan het werk te zetten in praktijkgestuurd onderzoek bewonderenswaardig.”

In zijn rapport schrijft de jury over het werk vanStijn Verhagen onder meer: “De Utrechtse lector ‘Participatie enMaatschappelijke Ontwikkeling’ werkt aan “rijkere leeromgevingen”via projecten waaraan studenten participeren. Deinterdisciplinariteit daarvan valt op, omdat studenten uitpedagogische, juridische en social work richtingen vanafhet eerste jaar in teams werken in het onderzoek. Hieruit komeninmiddels nieuwe initiatieven voort, van een meer ondernemendgerichte sociaalagogische opleiding tot schuldpreventie-trajectendie studenten zelf opzetten.

De curriculumvernieuwingen, publicaties en nieuwe partners voorprojecten, stages en afstudeerplaatsen – van FC Utrecht totgerechtsdeurwaarders – die het lectoraat weet te genereren, zijnvaak verrassend en blijven niet steken in een ad hoc opzet.”

De jury noemt de winnaar daarom “iemand die op een beetjeeigenwijze manier creatief is in de rol van lector. Een rol en eentaak die in het HBO nog volop in ontwikkeling is en zulkeverbeeldingskracht dan ook goed gebruiken kan.”

Het werk van Verhagen is “niet schools in de aanpak, heeft geenneiging tot ‘academic drift’, port studenten op tot eigeninitiatief in het onderzoek, en is zeer actief in de vertaling naarcurricula en hun innovatie.” Het vermogen van deze lector omletterlijk honderden studenten inhoudelijk aan het werk te zettenin praktijkgestuurd onderzoek vindt de jury daarom een prestatiewaar “velen in het HBO en het WO inspiratie van kunnenopdoen.”

De vijf genomineerde lectoren waren:

Bert Kalkman van Driestar Educatief
Frits Oosterveld van Saxion Hogeschool
Rineke Smilde van de Hanze Hogeschool en het KoninklijkConservatorium
Stijn Verhagen van de Hogeschool Utrecht
-en Frans de Vijlder van de Hogeschool Arnhem enNijmegen.

De jury sprak met grote waardering over het werk van alle vijf.”Elk van hen laat pareltjes zien van het misschien wel meestcruciale aspect van het praktijkgestuurd onderzoek in het HBO: deconcrete en vernieuwende doorwerking van zulk onderzoek in deinhoud, ontwikkeling en uitvoering van de onderwijscurricula van deopleidingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK