Stopt België met fixus medicijnen?

Nieuws | de redactie
21 september 2010 | "Dat heeft geen zin meer! Laat ons stoppen met rantsoeneren op dokters." Met die uithaal zette minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx het debat aan. Ook al omdat de fixus veel buitenlandse artsen naar België lokt, die daaromheen kunnen laveren als start van hun loopbaan.

Onkelinx wil daarom af van de quota die de toegang beperkentot het beroep van arts. In ons land heeft minister Klink diestap nog niet durven zetten, ondanks verzoeken daartoe vanuit hetberoepenveld. De Waalse vice-premier namens de Parti Socialiste van’sterke man’ Elio di Rupo erkent wel dat een vorm vanplanning altijd nodig zal zijn.

Het nijpende tekort aan dokters rechtvaardigt volgens Onkelinx hetafschaffen van de fixus. Kan dat niet, dan wil ze minstens datpersonen die zich willen vestigen in regio’s met een tekort,automatisch worden toegelaten, zelfs als de quota al bereiktzijn.

Onkelinx is naar eigen zeggen van plan het dossier op tafel teleggen in de zojuist weer op stoom gekomen kabinetsformatie inBrussel. “De numerus clausus moet opgeheven worden. Dat is de optiedie de PS zal verdedigen op het moment dat onderhandeld wordt overhet sociaal-economische hoofdstuk van een eventueelregeerakkoord.”

Terwijl de beperking een limiet oplegt aan het aantal inBelgië opgeleide dokters van maximaal 757 per jaar, staat het jongedokters die in vijftien andere Europese landen een opleidinggenoten wel vrij om zich in ons land te vestigen. Defixus zou daarmee voor een aanzuigende werking zorgen. In2007 begonnen zo 421 jonge dokters met een buitenlandseopleiding met een baan als arts in België, onder wie veel Roemenen(31%), Fransen (19%) en Nederlanders (16%).
 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK