Twentse topper naar EIT

Nieuws | de redactie
20 september 2010 | Prof. Willem Jonker (UT) is benoemd tot baas van ICT Labs, een van de pijlers van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Eerder was hij vice-president Philips Research.

ICT Labs maakt deel uit van het EIT. ‘Doel is innovatie teversnellen door een betere afstemming te realiseren tussenonderwijs, onderzoek en bedrijfsleven’, schetst Willem Jonker. ‘ICTLabs is een van de drie zogenaamde Knowledge and InnovationCommunicaties, KICs. De andere twee pijlers zijn duurzame energieen klimaat. De missie van ICT Labs is Europa tot de wereldtop tebrengen op het gebied van ict innovatie.’

‘We opereren vanuit een vijftal nodes: Berlijn, Parijs,Eindhoven, Helsinki en Stockholm. De Nederlandse node is gevestigdop de high tech campus van Eindhoven.’ Nederlandse partners zijnonder meer Philips, Novay en NIRICT, het Nederlands Instituut voorResearch naar ICT van de drie technische universiteiten Twente,Delft en Eindhoven. UT-hoogleraar Peter Apers is daar directeurvan. Europese partners zijn bedrijven als Ericsson, Siemens enNokia.

‘Wij werken langs een drietal assen: onderwijs, onderzoek eninnovatie. ‘Bij onderwijs willen we studenten opleiden totict-ondernemers door het bestaande curriculum uit te breiden metvakken gericht op innovatie en ondernemerschap. Bij onderzoekwillen we onderzoekers uit universiteiten en onderzoekers binnenbedrijven dichter bij elkaar brengen door bijvoorbeelduitwisselingen voor langere periodes te faciliteren. Op het gebiedvan innovatie richten we ons op het omzetten vanonderzoeksresultaten in industriële activiteit.’ Volgens Jonker isde Nederlandse ict-wereld zeer actief binnen ICT Labs. ‘Dat iscruciaal voor de Europese ict-samenwerking.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK