Uitnodiging debat Meesterschap

Nieuws | de redactie
28 september 2010 | Wilt u meepraten over de toekomst van de lerarenopleiding, het leraarschap en het onderwijs. Kom op maandag 1 november naar een debat over Meesterschap waar de politiek in discussie gaat met het werkveld. De organisatie is in handen van de educatieve faculteiten van HU, HAN, HvA, Inholland en Windesheim.

Meesterschap, partnerschap, heterogeniteit en kennisdeling zijnde essentiële elementen in het debat over de toekomst van hetonderwijs. Op basis van deze vier bouwstenen willen de vijf educatievefaculteiten van HAN, Inholland, HvA, HU en Windesheim graag met uin discussie over de ontwikkeling van de lerarenopleiding en hetonderwijs.

We trappen op 1 november 2010 af met de bouwsteen Meesterschap.Het huidige onderwijs vraagt om hoog opgeleide, excellenteprofessionals die zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactischtoponderwijs kunnen verzorgen. Dit betekent een stevige intake bijhet begin van de studie, hoge verwachtingen van studenten en eenpermanente professionalisering van leraren en opleiders. In hetonderwijs kun je je als leraar ontwikkelen, en carrière maken alsvakman of vakvrouw. Persoonlijke ontwikkeling enberoepsontwikkeling gaan hand in hand. Door hoge eisen aanstudenten te stellen wordt het leraarschap (opnieuw) eengewaardeerd beroep. De leraar doet er toe!

Studenten, docenten en management – van basisschool tot hbo -gaan hierover in debat met woordvoerders uit de Tweede Kamer onderleiding van P.G. Kroeger, hoofdredacteur van ScienceGuide.

U bent van harte welkom op maandag 1 november 2010 om 19:30 uurin de Leeuwenberghkerk in Utrecht. Het debat start om 20:00 uur. Deorganisatie is in handen van vijf educatieve faculteiten inNederland, in samenwerking met ScienceGuide.

Aanmelden voor het debat is mogelijk door het invullen van het aanmeldformulier. Vul dit formulier in vóór 23oktober 2010. Het aantal plaatsen is beperkt, wees er dus snel bij.Klik hier voor een routebeschrijving. Voor meerinformatie kunt u contact opnemen met Marleen Rensen (HU) via marleen.rensen@hu.nl

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK