Universiteit verliest aan hogeschool

Nieuws | de redactie
7 september 2010 | Gerenommeerde universiteiten raken in hoog tempo eerstejaars kwijt aan hogescholen. Want die zijn praktischer, bieden meer succes op de arbeidsmarkt en als je wilt, kun je toch nog prima doorstromen verderop in je studie. Het is het opvallende patroon direct zuid van ons, in Vlaanderen.

De hoog aangeschreven KU Leuven ziet zijn inschrijvingen metbijna 14 % dalen. De hbo-buurman KH Leuven kent daarentegen eenstijging van 40% bij de aanmelders. Men verwacht uiteindelijk eendikke 10 % groei. In Gent is eenzelfde patroon merkbaar: min 10%bij de UGent, + 13,7% bij de Arteveldehogeschool en ook inAntwerpen is met -5% en +4% dit patroon in mildere vorm aan deorde.

De cijfers op de arbeidsmarkt lijken hier een sterke motivatievoor te zijn. Professionele bachelors hebben duidelijk de bestekansen op een baan in Vlaanderen. De zogeheten ‘knelpuntberoepen’waar de vraag naar talent sterk is en stijgt, zijn bovendien veelalverbonden met domeinen waar de hogescholen voor opleiden. Maar ookde invoering van de nieuwe bekostiging speelt een rol.DEVO-scholieren krijgen uitgelegd, dat zij een ‘leerkrediet’ontvangen, een soort van voucher voor HO-deelname. Het lijkt er op,dat zij deze zuinig en efficiënt willen inzetten, precies zoals debepleiters van leerrechten altijd hebben gesteld. “Zomaar een jaarof twee aan de universiteit verbrassen is er niet meer bij,” zegtde onderwijsdirecteur van de UGent in ‘De Morgen’.

Bovendien is de doorstroom hbo-wo versoepeld, mede om deinstroom in de masters te bevorderen. Deze zijn in het VlaamseHO-bestel van minister Frank Vandenbroucke voorbehouden aan het WOen de hbo-doorstroom is alleen mogelijk bij hogescholen die met hetWO sterke inhoudelijke verbindingen hebben gesloten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK