Van Utrecht naar de VN

Nieuws | de redactie
20 september 2010 | De Nederlandse hoogleraar Cees Flinterman (UU) is in New York gekozen tot lid van het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties, dat toeziet op de naleving van het Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten. Het comité bestaat uit 18 onafhankelijke internationale experts.

De Nederlandse hoogleraar Cees Flinterman is vandaag in New Yorkgekozen tot lid van één van de mensenrechtencomités van deVerenigde Naties. Het comité houdt toezicht op de naleving van hetVN-Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten. Het bestaat uit18 onafhankelijke internationale experts.

Flinterman is honorair hoogleraar Rechten van de mens aan defaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van deUniversiteit Utrecht. Van 1998-2007 was hij directeur van hetUtrechtse Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten en van deOnderzoekschool Rechten van de Mens.

Flinterman heeft al ruime ervaring met de Verenigde Naties: 2 maalleidde hij de Nederlandse delegatie naar deVN-Mensenrechtencommissie, de voorganger van de Mensenrechtenraad.In 1993 was hij vice-voorzitter van de commissie. Flinterman is lidvan een ander mensenrechtencomité van de VN: het CEDAW-comité, dattoeziet op de naleving van het VN-verdrag over vrouwenrechten. Eind2010 komt er na 8 jaar een einde aan zijn lidmaatschap van ditcomité.

Flinterman neemt op 1 januari 2011 zitting in het VNmensenrechtencomités voor een termijn van 4 jaar.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK