Verantwoord wetenschappelijk uitgaan

Nieuws | de redactie
23 september 2010 | Hoort wetenschap thuis in het uitgaansleven? Stichting Very Disco vindt van wel. Daarom vindt 24 september in het Nemo Amsterdam voor de vijfde keer het Discovery Festival plaats, met hulp van NWO, KNAW en Platform Beta Techniek. Je kunt er zoal meedoen aan RUG-onderzoek naar de evolutie van linkshandigen, helpen bij een UvA-onderzoek naar roddelen, heel even luisteren naar Wubbo Ockels en, natuurlijk, dansen.

Op 24 september vindt in en op NEMO in Amsterdam voor de vijfdekeer de wetenschaps/kunst/cultuur/feestnacht Discovery 2010 plaats.Een uitgaansavond-met-inhoud, zo claimt organisator Stichting VeryDisco. Zij stelt zich ten doel het imago van ‘de wetenschapper’onder het brede publiek te verbeteren. Een uitgaansnacht is volgenshen daarvoor het ideale vlaggenschip. De ‘verdisco-ing’ vanwetenschap bleek een succes: de eerste editie van Discovery in 2006was een uur na opening uitverkocht en bezoekers stonden zij aan zijte wachten voor cocktails of hun eigen DNA aan eenhalskettinkje.

Het festival werd de jaren erna steeds verder uitgebreid. Vorigjaar waren de 3 verdiepingen en 2 zalen in NEMO goed gevuld metruim 1150 bezoekers die kwamen voor zo’n 30 programmaonderdelen metuitdagende wetenschap, gevarieerde presentaties, nieuwe kunst, delaatste technologische ontwikkelingen en stevige beats.

Nachtelijke onderzoeksvragen

Een van de vele onderzoeksvragen op Discovery 2010 is die vanRUG-onderzoeker Sara Schaafsma: Waarom zijn er eigenlijklinkshandigen op de wereld? En als ze er dan zijn, waarom dan nietgewoon de helft van de mensen? Waarom zijn we eigenlijk niet gewoonallemaal even handig met links en rechts? Het antwoord op delaatste vraag is: doordat onze hersenen niet symmetrisch zijn, maargelateraliseerd. Wat dan ook weer invloed heeft op asymmetrischegezichtsuitdrukkingen, zoals lachen. Schaafsma doet onderzoek naarde evolutie van linkshandigheid in mensen. Eerder dit jaaronderzocht ze in een afgelegen bergdorpje hoe handig Papoea’s metlinks en rechts zijn, en hoe ze lachen. Tijdens Discovery is hettijd ‘om de Papoea’s te vergelijken met Westerse proefkonijnen.Onderwerp je aan Sara en haar collega Kristina Pfannkuche. Envooruit, je krijgt jouw Wetenschappelijk Bewerkte Foto mee naarhuis’, zo belooft de organisatie.

Ook kun je meedoen aan een groot roddelonderzoek vanUvA-onderzoeker Eva van den Broek: ‘De kans is groot dat je vandaagzelf al met iemand geroddeld hebt. Maar waarom? Economen enpsychologen breken zich er nog steeds het hoofd over. Help dewetenschap verder, en stel je lichaam ter beschikking aanUvA-onderzoeker Eva van den Broek! Je kunt haar spelletje hier nu online spelen. Op Discovery Festivalworden de uitkomsten van het online spel verwerkt in eenvervolgspel. Alles volkomen anoniem, dat spreekt voor zich…’

Een boek winnen in naam van Jos Engelen tijdens hetuitgaan?

Tevens is het mogelijk om tijdens het verantwoord uitgaanvirtuele objecten (een menselijk hart bijvoorbeeld…) vast te pakkenen rond te draaien. 3D en zelfs 4D. ‘Het Personal Space Station isvoor wetenschappers erg handig om complexe data mee tevisualiseren, maar tevens stiekem vooral een erg leuk ding om meete spelen.’ Ook zijn er ‘supersnelle micro-talks van zeeruiteenlopende frisse en verrassende sprekers, waaronder WubboOckels en Erik Verlinde. Een presentatie bestaat altijd uit 20afbeeldingen die 20 seconden te zien zijn, en duurt dus altijd 6minuut 40. Na elke sessie wordt er samen met NWO eenmicro-Wetenschapsquiz gepresenteerd. Een boek winnen in naam vanJos Engelen tijdens het uitgaan? Op het Discovery Festival kanhet.

Klik hier voor kaartjes. Kijkhier hoe het er de vorige jaren aantoeging.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK