Vlaamse excellentie

Nieuws | de redactie
28 september 2010 | Frank Vandenbroucke slaat weer toe. De voormalige ‘leider’ van de EU-onderwijsministers geeft nu in het geheim een spoedcursus aan de politieke top van België. Hij heeft min of meer in zijn eentje een financiële en bestuurlijke opzet geformuleerd voor een nieuwe, federale staat. Maakt hij oud-collega onderwijsminister Elio di Rupo zo premier? Een ScienceGuide-dossier 'België in ombouw'.

  • Een ‘highlevel groep’ uit de verschillende partijen moet in hetdiepste geheim een staatshervorming opstellen. De oud-minister vanOnderwijs en Werk van Vlaanderen presenteerde daarin eenuitgewerkte aanpak: hoe zouden de wetgeving en de hervorming van destaat concreet uitgewerkt moeten worden? Vandenbroucke’slegendarische dossierkennis en economische modellenvernuftresulteerde in een pakket, dat ‘De Standaard’ in handen isgevallen. Het document leest u hier.
  • Waals geestverwant, collega oud-minister van onderwijs enintellectuele topper Elio di Rupo zou -bij een succesvolle uitkomstvan Vandenbroucke’s spoedcursus- de eerste allochtone premier derBelgen worden. Een portret door ScienceGuide van deze”aristocraat van het volk”, bèta-talent en mijnwerkerszoon leest uhier.
  • Vandenbroucke’s brede, grondige visie op het hoger onderwijsals deel van het kennis- en participatiebeleid in een hoogontwikkelde economie kwam naar voren in zijn vraaggesprek met ScienceGuide. Van deTeletubbies tot  perverse effecten van diplomabekostigingkomen er in langs.
  • Tijdens de conferentie in Leuven over de toekomst van het hogeronderwijs in Europa -en de wereldwijde impact daarvan- legdeVandenbroucke als voorzitter zijn kaarten krachtig op tafel. Op heteind van de marathonzitting met 47 landen gaf hij exclusief aan ScienceGuide zijneerste conclusies daaruit over de doorbraak -“een fundamenteelscharnier voor de komende 10 jaar”- die was bereikt.
  • Het HO in Vlaanderen kent een trend die de VSNU zou kunnenaanspreken: het HBO groeit flink ten koste van het WO. Studentenvinden de hogescholen praktischer, meer baanzekerheid biedend eneen aantrekkelijke route om toch een masteropleiding te kunnenvolgen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK