Voordeel bij open banken

Nieuws | de redactie
23 september 2010 | Centrale banken stellen wereldwijd meer informatie beschikbaar dan ooit. De voordelen hiervan wegen op tegen de nadelen, zo laat econoom Menno Middeldorp (UU) zien. Meer transparantie leidt tot minder verrassingen en stabielere rentes, zolang er maar ruimte overblijft voor verschillende toekomstvoorspellingen.

Centrale banken zijn publieke instellingen en worden geachttransparant te zijn. Dit doen ze in toenemende mate. Centralebankiers vinden dat meer open communicatie voorkómt dat financiëlemarkten worden verrast door veranderingen in monetair beleid. Zoalsde recente financiële crisis liet zien kunnen markten soms heftigreageren om onverwachte gebeurtenissen, met economische schade totgevolg.

De transparantie kent zowel vóór- als nadelen, zo toont econoomMenno Middeldorp (UU) in zijn promotieonderzoek aan. De voordelenwegen echter op tegen de nadelen. Middeldorp: “Transparantie heeftvooralsnog geleid tot minder verrassingen en stabielere rentes,maar de theoretische en experimentele resultaten wijzen er wel opdat centrale banken voorzichtig moeten zijn met het geven vaninformatie over hun toekomstige beleidsrente.”

Nadeel: Geen diversiteit

In zijn proefschrift gaat Middeldorp ook in op een mogelijknadeel van communicatie. Zo maakte de promovendus, indertijdAmerika-econoom bij de Rabobank en nu werkzaam bij decommunicatieafdeling van de Federal Reserve Bank in New York, zelfmee hoe deze centrale bank van de Verenigde Staten steeds meeropenheid gaf over de toekomst van haar beleidsrente.

Middeldorp: “Ik ging me afvragen waarom ik tijd en moeite zouinvesteren in het voorspellen van de rente als de Fed dit al voormij deed. Maar ik bedacht me ook dat, als alle marktpartijen zozouden denken, daarmee een diversiteit aan opvattingen over detoekomst aan de markt verloren zou gaan. Met als gevolg dat demarkt juist eerder verrast zou kunnen worden door veranderingen inde beleidsrente.”

Voorzichtigheid geboden

Met gebruik van een wiskundig model toont Middeldorp aan dat ditlaatstgenoemde risico – in ieder geval theoretisch – bestaat. Eenexperiment, waarbij hij studenten van de Universiteit Utrecht liethandelen in een gesimuleerde markt, leek deze veronderstelling tebevestigen. Uit statistisch onderzoek blijkt dat in de praktijktransparantie tot nu toe de voorspelbaarheid van monetair beleidheeft verbeterd. Daartoe verrichtte Middeldorp twee aparte studiesnaar voorspellingen van geldmarktrentes. De ene had de VerenigdeStaten in het bijzonder als onderwerp, de andere 24 uiteenlopendelanden wereldwijd.

 

Menno Middeldorp promoveert op 23 september op hetproefschrift: ‘Central bank transparency, private information andthe predictability of monetary policy in the financialmarkets’. Middeldorp is op dit moment werkzaam bij deFederal Reserve Bank of New York.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK