Burgerschap en diversiteit

Nieuws | de redactie
13 oktober 2010 | “In het vreemdelingenverkeer van alledag is het de kunst om een goede balans te vinden tussen het overbruggen van verschillen en het verdragen van verschillen, tussen samen leven en laten leven.” Baukje Prins hield als nieuwe lector Burgerschap en Diversiteit een wel zeer goed getimede oratie aan de Haagse Hogeschool.

Sinds enkele decennia is Nederland een samenleving diegekenmerkt wordt door culturele, etnische en religieuzediversiteit. Diversiteit nodigt mensen uit om over hun vertrouwdegroepsgrenzen heen te kijken, maar brengt ook maatschappelijkeongelijkheid en machtsverschillen met zich mee.

In de ontmoeting met wie of wat ons vreemd is, raakt het vertrouwdezijn vanzelfsprekendheid kwijt, zegt de nieuwe Haagse lector Baukjeprins. “De ervaring dat we als burgers eigenlijk allemaalvreemdelingen voor elkaar zijn, kan verrassen en verrijken, maarook leiden tot gevoelens van frictie en frustratie. Het ideaal vanwereldburgerschap veronderstelt een grote tolerantie voorverschillen, maar is alleen realiseerbaar voor wie zich op bepaaldeplaatsen in de wereld ’thuis’ voelt.”

U leest haar lectorale rede hier in zijn geheel.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK