CHE: UvA excellent in Europa

Nieuws | de redactie
27 oktober 2010 | De Universiteit van Amsterdam hoort bij de allerbesten van Europa. In de toonaangevende excellentie-ranking van het CHE staat de UvA aan de top in gezelschap van Oxford, Leuven en München. Amsterdam laat met haar topscore zelfs Cambridge, Humboldt en Helsinki achter zich. Ook andere Nederlandse universiteiten bereiken hoge plaatsen in de ranking.

Kopgroep

De CHE Excellence-Ranking is een samenvoeging van dein 2009 uitgebrachte ranking op de gebieden economics,political science and psychology en de in 2010 opnieuwonderzochte vakgebieden in de natural sciences and maths.In deze disciplines werd in 2007 een WO-excellentie gepresenteerddoor CHE. Daarmee werd de in Duitsland met groot succes toegepastemethodologie voor het eerst internationaal ingezet.

De geïntegreerde ranking van 2009 en 2010 meten de kwaliteit vanhet wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in zeven onderzochtedisciplines. De UvA is de enige Nederlandse universiteit die opalle zeven disciplines excellent scoort. De kopgroep bestaat verderuit Leuven, Oxford, Bristol, UCL, Manchester en München.

Andere Nederlandse universiteiten die goed scoren zijn Leiden,Utrecht en Groningen. Deze instellingen wisten op vijf van de zevendisciplines het keurmerk excellent binnen te slepen. Nijmegen doethet ook goed met vier. Bij de economische wetenschappen scorenRotterdam en Tilburg hoge ogen. Opvallend is dat twaalf van deveertien Nederlandse universiteiten de excellente ranking wisten tebehalen.

 

Criteria

De selectie werd gemaakt aan de hand van verschillende criteria:het aantal publicaties, het aantal citaties, de mobiliteit van destudenten en docenten en het voorhanden zijn vanErasmus-Mundus-masters of Marie-Curie-projecten. Wat eveneens eenrol heeft gespeeld is de vraag of onderzoekers van de vakgroep eenERC-Grant of een Nobelprijs hebben gekregen. De ranking isgebaseerd op zowel feitelijke informatie als studentenoordelen.

In de CHE ExcellenceRanking 2010 is gekeken naar denatuurwetenschappelijke disciplines (Biologie, Scheikunde enNatuurkunde) en Wiskunde. Het CHE-onderzoek van vorig jaar hadbetrekking op Economie, Psychologie en Politieke Wetenschappen. Ookmet deze disciplines behoort de UvA tot de Excellence-groep.Hiermee is de UvA de enige Nederlandse universiteit die met allezeven beoordeelde disciplines in de Excellence-groep zit. In totaalbehoren 130 Europese hoger onderwijsinstellingen met een of meervan hun bètadisciplines tot de Excellence-groep.

 

U vindt de volledige CHE Excellence-ranking hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK