De Russen komen

Nieuws | de redactie
11 oktober 2010 | Nobel-winnaar uit Nijmegen, André Geim, blijkt een pionier in meer dan één opzicht. Nederland is namelijk steeds sterker in trek bij Russische studenten. Volgens cijfers van de Neso in Rusland steeg hun aantal de afgelopen vijf jaar met ruim 25% . Deze toename wordt vooral veroorzaakt, doordat Nederlandse onderwijsinstellingen zich meer richten op Russische studenten en door de ruime keus aan Engelstalige studies.

Nederland heeft de Russische student gevonden. Kwamen in2005/2006 380 Russen naar Nederland, dit studiejaar zijn dat er485. ,,Nederland wil talent halen”, zegt directeur Charles Hoedtvan Nuffic Neso Russia in zijn kantoor in Moskou. ,,Dat is goedvoor onze kenniseconomie. Voor Nederlandse instellingen valt inRusland veel te winnen, want van de zeven miljoen Russischestudenten gaan slechts 45.000 naar het buitenland.”

Om de Russische student te bereiken reizen Nederlandseonderwijsinstellingen vaker af naar Rusland. Over heel 2007bezochten tien Nederlandse instellingen het land. Dit jaar zijn dater 24. Dit weekend vinden in Rusland twee internationaleonderwijsbeurzen plaats, zaterdag in Moskou en zondag inSint-Petersburg. Twaalf Nederlandse onderwijsinstellingen nemenhieraan deel. Sommige presenteren zich al in seminars, zoals dezevrijdag in Moskou.

Het potentieel aan studenten is een van de redenen dat de VU inAmsterdam heeft besloten zich dit jaar op Rusland te richten. ,,Debedoeling is het onderwijsniveau omhoog te halen”, zegt Sylvia vanVliet-Hoogendijk, communicatieadviseur aan de VU, na afloop van eenseminar. ,,Dus willen we de beste studenten. Ook als je kijkt naarde aantallen levert dat geld op.”

Nederland is populair onder de Russen vanwege de grotehoeveelheid Engelstalige studies. Volgens Van Vliet-Hoogendijkscoort Nederland als alternatief voor de Engelstalige landen. “InAmerika liggen de toelatingseisen hoog en in Groot-Brittannië ishet lastig om een visum te krijgen.” Hoedt: ,,Russen weten heelgoed dat je in Nederland Engels kunt praten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK