Duitse student voorbeeldig

Nieuws | de redactie
28 oktober 2010 | Duitse studenten zijn geliefd bij HO-managers. Zelfs die in het kunstonderwijs. "Ze zijn vooral in het begin erg netjes met het opruimen van hun spullen, ze zijn ijverig en willen hard werken voor hun studiepunten," zegt Rob Schouten, toelatingscoördinator van kunstacademie AKV/St. Joost.

20 recente werken

Een groep Duitse studievoorlichters bezocht recent de hogeschoolAvans, waar de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost deel vanuitmaakt. Deze krijgt elk studiejaar tientallen Duitse studenten,die zich aanmelden voor een opleiding in design en beeldende kunst.Jaarlijks beginnen er tussen de vijftien en twintig Duitsestudenten een kunstopleiding op Avans. “Dit is gemiddeld zo’ndertig procent van het aantal Duitsers dat zich aanmeldt,” verteltWiet van der Linden van het International Office van Avans inhogeschoolblad Punt.

Binnenkomen op St. Joost doe je niet zomaar, legde Schouten deDuitse voorlichters uit. “De aankomend student moet een goedportfolio hebben, met minimaal twintig werken. Die moeten recentzijn, er moet visie en kennis van technieken uit spreken en hetmoet divers zijn. En daarnaast is er nog de mondelinge motivatietijdens toelatingsgesprekken.”

Erg netjes opruimen

Na de selectie aan de poort is het de ervaring dat de Duitsestudent en de Nederlandse hoger onderwijs omgeving vaak eenplezierige en productieve match vormen. “Onze Duitse studentenwaarderen de goede sfeer die in onze beide gebouwen hangt en devaak informele omgang tussen docenten en studenten. Maar ook hetfeit dat iedere student een eigen atelierhoek heeft, waar hij ofzij eigen spullen kan laten staan, is een pluspunt.”

AKV|St. Joost is andersom ook wel erg blij met de Duitsestudenten, vertelde Schouten de Duitse studievoorlichters. “Zezijn vooral in het begin erg netjes met het opruimen van hunspullen, ze zijn ijverig en willen hard werken voor hunstudiepunten.” Die ervaring stemt overeen met bijvoorbeeld die vande Universiteit Maastricht, waar men al langer vast stelt, dat deDuitse studenten een positieve uitwerking hebben op hun Nederlandsecollega’s, wat betreft ‘omgangsvormen’ en inzet en attitude bij destudie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK