Geert Dales weg bij Inholland

Nieuws | de redactie
11 oktober 2010 | Medezeggenschap en Raad van Toezicht van Inholland zijn beide tot de conclusie gekomen dat een vertrek van collegevoorzitter Geert Dales onvermijdelijk is geworden. De sfeer rond de hogeschool was naar buiten toe ernstig verslechterd -ondanks de zogeheten 'vrijspraak' door het rapport-Leers - en de bestuurlijke stijl van de VVD-politicus botste steeds meer met de rest van het HBO.

Gedistantieerde stijl

Sinds zijn aantreden als opvolger van Jos Elbers -delegendarische ‘bouwpastoor’ van de conglomeraat Inholland, eencombi van een reeks hogescholen in de randstedelijke centra-slaagde Dales er niet in een eigen, gewaardeerd beeldmerk alsHO-bestuurder te ontwikkelen. De hogeschool slaagde er wel in deweg omhoog in de trend van het aantal studenten terug te vinden enook de fusieperikelen bij de uitvoering van het onderwijs wist mente overwinnen. Maar deze kon Dales niet op zijn conto geschrevenkrijgen, omdat hij een sterk gedistantieerde bestuursstijlhanteerde.

Daarbij werkte in zijn nadeel, dat hij in eerdere functies al vakervoortijdig en geprangd opstapte om zijn ambities liever elderste verwezenlijken. In HBO-land werd al snel na Dales’aantreden bij Inholland min of meer achter de hand gespeculeerdwaarheen hij binnenkort zou overstappen, met name in de Haagsepolitiek. Dat nam toe nadat hij tot veler verrassing niet Verdonk,maar Rutte ging steunen in hun onderlinge strijd om de macht binnende VVD.

De band met Leers

Toen bekend werd dat Dales gesolliciteerd had als opvolger van IvoOpstelten in Rotterdam, was dat dan ook noch een verrassing voor deHBO-top, noch een reden tot vreugde. Pikant gegeven: zijnconcurrent uit CDA-kring voor die baan was Gerd Leers, deburgemeester van Maastricht.

In de komkommertijd raakte vervolgens de ‘Theo-route’ de goede naamvan zijn hogeschool. Opnieuw reageerdeDales gedistantieerd. Tegen ScienceGuide zei hij bijde opening van het academisch jaar onder meer:”Uiteraard is het fantastisch dat Inholland na de magere jaren nuweer staat als een huis. Dat studenten ons weer in groten getaleweten te vinden en mooie scores geven, is het beste bewijs voorherstel van kwaliteit en vertrouwen.”

“Maar tevreden achteroverleunen is er niet bij. De recenteberichtgeving over mogelijke misstanden bij diplomaverstrekking aanstudenten Media & Entertainment Management in Haarlem laat ziendat we nog steeds kwetsbaar zijn voor discussie over onzekwaliteit. Die moet boven iedere twijfel verheven zijn. Permanenteaandacht is geboden.” Over het onderzoek van de door hem ingesteldeCommissie-Leers zei hij daarbij: “Het zet druk op de ketel. Wat erook uitkomt, we kunnen er alleen maar van leren en er beter vanworden.”

Rapen gaar

Bij de presentatie van het rapport gaf Dales aan, dat hij deonregelmatigheden zeer vervelend vond, maar dat Leers hem inbestuurlijk opzicht ‘vrijspraak’ had gegeven. De betrokkenmedewerkers voelden dit alsof zij aan hun lot overgelaten werden enals knoeiers met kwaliteit te kijk werden gezet, voor wie hetcollege geen verantwoordelijkheid wilde voelen.

Toen vervolgens bleek, dat het werk van Leers niet erg diepgaandwas geweest en de inspectie zeer scherp was gaan kijken naar anderemogelijke routes voor afgestudeerden, waren in de rest van het HBOde rapen gaar. Collegevoorzitters van andere hogescholen goten ineigen kring fiolen van toorn uit over het hoofd van het CvB vanInholland, vooral ten aanzien van de reputatieschade die mende branche had aangedaan op de valreep van eenbezuinigingskabinet. Aangeslagen collega-bestuurders van Dalesop de hogeschool mochten die klappen opvangen.

De Raad van Toezicht van de hogeschool – voorgezeten door de CDA’eren oud-NS en PGGM-topman Karel Noordzij – heeft hier zijnconclusies uit getrokken. De voortijdig in Leeuwarden opgestapteburgemeester moest nu ook bij Inholland zijn loopbaanonderbreken.

Aanval op Bos die Rutte raakt

Voor de VVD in het kabinet-Rutte is het politiek overigens nietonplezierig, dat partijgenoot Dales nu geen opvallende rol meerspeelt in het HO-beleid. Bij zijn aantreden zette hij namelijkpuntig uiteen, waarom Wouter Bos en Ronald Plasterk het helemaalfout hadden met hun visie op het HO/SF-beleid. Uit hun plannenvan toen – meer collegegeld en ingrepen in destudiefinanciering – trok Dales de conclusie “dat het allemaal geenprikkels zijn voor jonge mensen om massaal te gaan studeren. En wehebben juist geen ontmoediging nodig.”

Sardonisch haalde hij Bos aan die ingrepen in destudiefinanciering rechtvaardigde met de stelling, dat het geen paszou geven dat de slager op de hoek de studie van de tandartsmeebetaalt. “Waarom is dat eigenlijk erg? Heeft een slager somsniets aan goede tandartsen? Dit soort ontmoedigingen en ditsoort argumenten zijn puur ideologische beelden, die niets te makenhebben met de werkelijkheid van het hoger onderwijs.” Laat de VVDvan Rutte nu exact dit beleid ten aanzien van HO en SF hebbenbepleit de voorbije maanden?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK