Integere student is pluspunt

Nieuws | de redactie
27 oktober 2010 | Integriteit en gewetensvol studeren zijn minstens zo vitaal voor studiesucces als IQ. De persoonlijkheid van een student bepaalt voor een belangrijk deel haar welslagen, aldus nieuw onderzoek van sociaal- en organisatie psycholoog Anita de Vries (VU).



Slimheid of persoonlijkheid?

Bij onderwijsinstellingen heerst veelal de zienswijze datde intelligentie of capaciteiten van een student de grootste zoniet de enige voorspeller zijn van het wel of niet afronden van destudie. De persoonlijkheid van een student wordt hierbij nog vaakgenegeerd. Onterecht, laten de resultaten van het onderzoek van DeVries zien.

Wat blijkt? De consciëntieuze en integere student heeft significantmeer kans op afstuderen en heeft gemiddeld hogere cijfers danstudenten die deze eigenschappen in mindere mate bezitten. Dezestudent is niet alleen succesvoller op studiegebied, maar blijktook minder te spieken, plagiaat te plegen of opdrachten niet(tijdig) in te leveren.

Kunnen we nu zeggen dat alle eerlijke, ordelijke doorzetters hunstudie succesvol afronden? De Vries: “Dat is wel heel kort door debocht, alleen al omdat er natuurlijk veel meer (omgevings)factoreneen rol spelen bij een succesvol studieverloop. Maar het is weltijd dat onderwijsinstellingen en de student bewust worden van derol die iemands persoonlijkheid speelt bij studiesucces.Onderwijsinstellingen kunnen hier ook meer aandacht aan bestedenbij de inrichting van hun studiebegeleiding.”

En de werknemer?

Interessant is ook of dezelfde onderliggende factoren wordengevonden bij werknemers, of dat andere persoonlijkheidsfactoren tengrondslag liggen aan de goede, succesvolle en/of waardevollewerknemer. Dit wordt nu onderzocht door De Vries, de eersteresultaten verwacht zij in 2011.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK