Kamerleden in debat over Meesterschap

Nieuws | de redactie
21 oktober 2010 | De toekomst van de lerarenopleidingen en van het leraarschap als professie zijn cruciaal voor die van het onderwijs als geheel. Wat vinden de net aangetreden politici hiervan? Wat gaan ze doen, wat gaan ze laten? Wat vindt u, als kenner van en professional in het hoger onderwijs daar zelf van? En waarom? Kom vanavond naar Utrecht voor het debat 'Meesterschap'. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De organisatie is in handen van de educatieve faculteiten van HU, HAN, HvA, Inholland en Windesheim.

Meesterschap, partnerschap, heterogeniteit en kennisdeling zijnde essentiële elementen in het debat over de toekomst van hetonderwijs. Op basis van deze vier bouwstenen willen de vijf educatievefaculteiten van HAN, Inholland, HvA, HU en Windesheim graag met uin discussie over de ontwikkeling van de lerarenopleiding en hetonderwijs. Met ScienceGuide trappen zij op 1 november2010 af met de bouwsteen Meesterschap.

Het huidige onderwijs vraagt om hoog opgeleide, excellenteprofessionals die zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactischtoponderwijs kunnen verzorgen. Dit betekent een stevige intake bijhet begin van de studie, hoge verwachtingen van studenten en eenpermanente professionalisering van leraren en opleiders. In hetonderwijs kun je je als leraar ontwikkelen, en carrière maken alsvakman of vakvrouw. Persoonlijke ontwikkeling enberoepsontwikkeling gaan hand in hand.
Door hoge eisen aan studenten te stellen wordt het leraarschap(opnieuw) een gewaardeerd beroep. 

Inhoudelijke achtergronden voor de discussie leest u in de volgendebijdragen en de Bouwstenen-notitie in de link bovenin ditartikel. U vindt hier het gesprek wat ScienceGuide hadmet Dick de Wolff, faculteit Educatie (HU) en hier het interview met onderwijszorg-lectorSui Lin Goei (Windesheim).

Studenten, docenten en management – van basisschool tot hbo -gaan in debat met onderwijswoordvoerders van VVD, PvdA GL, SPen D66. U bent van harte welkom op maandag 1 november 2010 om 19:30uur in de Leeuwenberghkerk in Utrecht. Het debat start om 20:00uur. De organisatie is in handen van vijf educatieve faculteiten inNederland, in samenwerking met ScienceGuide.

Aanmelden voor het debat is mogelijk door het invullen vanhet aanmeldformulier. Het aantal plaatsen isbeperkt, wees er dus snel bij. Klik hier voor een routebeschrijving. Voor meerinformatie kunt u contact opnemen met Marleen Rensen (HU)via marleen.rensen@hu.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK