Laatste dag

Nieuws | de redactie
18 oktober 2010 | "Er zijn van die dagen in het leven van een minister dat niemand kijkt en controleert wat je aan het doen bent. Of dat zo’n lastig parlement je niet meer kan controleren. Wat doe je bijvoorbeeld als bijna ex-minister, op de valreep van de kabinetsformatie?" Pieter Omtzigt licht een Haagse sluiertip op.

‘Wat doe je bijvoorbeeld als bijna ex-minister, op de valreepvan de kabinetsformatie? Dozen inpakken? Of toch even kijken welkeheikele zaken je net nog even kunt afhandelen?

Dat laatste dus. Er zijn in de geschiedenis leuke voorbeelden van.Zo heeft de president van Amerika de macht om mensen gratie teverlenen en doet hij dat meestal ruimhartig op zijn laatste dag inthe White House. Op de laatste dag van zijn presidentschapdeed Clinton het 140 keer, onder andere aan Susan McDougal dieom Clinton te verdedigen in een van zijn schandaaltjes inhomestate Arkansas gezwegen had en daarvoor al twee jaarvastzat. Verder nog een zoon van een minister en nog veleanderen

Nederland kan er ook wat van. In een laatste, ingelastekabinetsvergadering besloot het kabinet Balkenende-III in deochtend vlak voor de beëdiging van het volgende kabinet, opinitiatief van VVD-minister Hans Hoogervorst, de Europese codeinzake sociale zekerheid op te zeggen. Dit gebeurde zondertoestemming van de Eerste en Tweede Kamer. Die hadden dat eerdernamelijk geweigerd. Maar ja, je kunt moeilijk de nieuwe regeringerover laten vallen, al had de Eerste Kamer daartoe wel de neiging.Als politicus weet je dus: opletten als ministers op deallerlaatste dag iets doen.

Last minute

Volgende week word ik weer Kamerlid. Even mijn hele levenomgooien deze week. En dus even kijken of er nog losse eindjeszijn. En ja hoor. Hier alvast een paar interessante last minutebrieven:

– Minister Verhagen laat aan zijn opvolger verdere beslissingenover de topsalarissen bij deontwikkelingsorganisatie SNV, een heikel thema in Den Haag.

– Minister Donner is een dossiertijger pur sang en dat blijkt ookuit zijn clean-desk policy voor zijn vertrek als ministervan SZW. Tot op het allerlaatste moment zorgt hij voor een stroom wetsvoorstellen, antwoorden opKamervragen, groenboeken en nog veel meer naar de Kamer. Het effectvoor zijn opvolgers: de komende debatten met minister Kamp enstaatssecretaris De Krom gaan alleen maar over beleid vanDonner.

En Defensieminister van Middelkoop? Hij beantwoordt op devalreep nog even zeer kritische Kamervragen waarom hij keihardlangs een file moest chaufferen. Heel gek, maar die antwoorden zijnwel binnen gekomen bij de Tweede Kamer, maar ze staan niet op dewebsite van zijn ministerie. Nou ja, u leest ze dan hier.

Antwoord van minister Van Middelkoop (Defensie), mede namensde minister president, minister van Algemene Zaken (ontvangen 14oktober 2010)

1            Wat is uw reactie op het bericht ‘Van Middelkoop raast langsfiles’?

2            Is het waar dat u dit jaar al vijftien keer om begeleiding van deKoninklijke Marechaussee (KMar) heeft gevraagd, waarmee fileskunnen worden ontlopen? Kunt u per geval toelichten waarom ervolgens u sprake was van “zwaarwegende redenen”?

3            Was er maandag 20 september jl. sprake van zwaarwegende redenenvoor een escorte omdat u op tijd moest zijn voor “intern overleg”met “veel deelnemers die ook allemaal een drukke agendahadden”?

[Antwoord] Ik heb kennis genomen van het bericht. In2010 is vijftien keer verkeerstechnische begeleiding aangevraagd.Daarvan zijn er dertien uitgevoerd. In twee gevallen hoefde er geengebruik te worden gemaakt van de geplande inzet. Deze aanvragenzijn gedaan om de taken als minister van Defensie en als ministervoor Wonen, Werken en Integratie naar behoren uit te kunnenvoeren.

4            Deelt u de mening dat “intern overleg” geen zwaarwegende reden isom begeleiding van de KMar te vragen om daarmee files teontlopen? 

[Antwoord] Nee. De aard van een overleg zegt niets overde urgentie daarvan.

5            Wat zijn per uur de (gemiddelde) kosten voor begeleiding van eenminister door de Koninklijke Marechaussee? Kunt u uw antwoordtoelichten?

[Antwoord] De gemiddelde kosten voor begeleiding vaneen minister door de Koninklijke marechaussee bedragen ca. 300 europer uur.

6            Deelt u de mening dat zeer terughoudend moet worden omgegaan met deaanvraag van begeleiding door de Koninklijke Marechaussee? Watonderneemt u indien dit niet het geval was?

[Antwoord] Ja. Bewindspersonen dienen terughoudend tezijn bij het aanvragen van begeleiding door de marechaussee of hetKorps Landelijke Politiediensten (KLPD).’

Dr.P.H. Omtzigt is lid van de Assemblee van de Raad vanEuropa en econometrist. Hij wordt op 26 oktober (opnieuw) beëdigdals lid van de Tweede Kamer. In die rol houdt hij opScienceGuide een column bij over zijn ervaringen in deeigenzinnige werelden van politiek en wetenschap, hun wederzijdsebeïnvloeding en hun confrontaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK