Nieuwe hoogleraar Islam en Burgerschap

Nieuws | de redactie
13 oktober 2010 | De universiteit van Tilburg heeft prof. dr. Mona Siddiqui benoemd tot bijzonder hoogleraar Islam en burgerschap bij de Faculteit Katholieke Theologie. Siddiqui geeft ook leiding aan het Centrum voor Islamstudies in Glasgow. Ter gelegenheid van haar eerste bezoek aan de faculteit vindt in Utrecht een rondetafelconferentie plaats over Islam, globalisme, secularisme en fundamentalisme.

De Faculteit Katholieke Theologie vindt dat het in deze tijd vanbelang is om niet alleen over moslims te praten, maar ookmet moslims. Daarom is zij verheugd dat Mona Siddiqui debijzondere leerstoel Islam en burgerschap komend jaar zalbekleden.

Naast haar hoogleraarschap aan de Universiteit van Glasgowadviseert Siddiqui organisaties en beleidsorganen inzake de islamin de moderne samenleving, inclusief terrorismebestrijding. Ook iszij lid van het Wereld Economisch Forum met als agenda de dialoogtussen islam en het Westen. Voor radio en televisie verzorgde zijtal van interviews over actuele kwesties. Haar onderzoekbetreft

  • islamitisch recht
  • de dialoog tussen islam en christendom
  • de verhouding tussen man en vrouw in juridische zaken
  • moderne Arabische literatuur.

In de week van 8 november zal Mona Siddiqui in het kader vanhaar leerstoel gastlezingen geven aan de Faculteit KatholiekeTheologie in Tilburg en Utrecht.  Ze zal in gesprek gaan metdocenten tijdens de rondetafelconferentie met als thema Islam,globalisme, secularisme en fundamentalisme.

Centraal daarbij staan actuele vraagstukken over de verhoudingvan christendom en islam tot de moderniteit. Kunnen en moeten dezegodsdiensten zich aanpassen aan de behoeften van de snelveranderende samenleving: wat zijn de mogelijkheden en wat debeperkingen? En leidt globalisering tot groei en ontwikkeling vande oude godsdiensten of juist tot fundamentalisme?
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK