Nieuwe Maddison-leerstoel voor Van Zanden

Nieuws | de redactie
19 oktober 2010 | Spinozawinnaar Jan Luiten van Zanden is als eerste honorair hoogleraar benoemd op de nieuwe Maddison-leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen. De nieuwe leerstoel is ingesteld om zowel Angus Maddison, emeritus hoogleraar van de economiefaculteit, te herdenken, als het vakgebied van de Economische Geschiedenis te versterken.

Angus Maddison had een wereldwijde reputatie op het gebied vande internationale vergelijking van welvaartsniveaus en economischegroei tussen landen vanuit een lange termijn perspectief. Hijoverleed op 24 april 2010 op 83-jarige leeftijd. De Groningseeconomiefaculteit wil emeritus hoogleraar Maddison eren met denieuwe leerstoel. Decaan Elmer Sterken: “Maddison is deinvloedrijkste econoom die ooit aan de universiteit van Groningenverbonden is geweest. Zijn werk over vergelijking van economischegroei tussen landen en langetermijnanalyse vanwelvaartsontwikkeling wordt internationaal alom gerespecteerd.”

188 citaties

Angus Maddison (1926-2010) genoot zijn opleiding in Cambridge,McGill and Johns Hopkins en maakte carrière bij de OECD. In 1978werd hij benoemd aan de RUG. Hij publiceerde 20 boeken, in een vanzijn laatste beschreef hij zelfs de wereldwijde economischeomstandigheden vanaf het begin van de jaartelling. Ook publiceerdeMaddison veel artikelen, waarvan zijn paper ‘Growth and Slowdown inAdvanced Capitalist Economics’ in het Journal of EconomicLiterature in 1987 tot nu toe al 188 citaties heeft.

Decaan Elmer Sterken vindt de benoeming van Jan Luiten vanZanden een grote eer voor de Faculteit Economie en Bedrijfskunde:”Het is voor de FEB van uiterst groot belang de naam van AngusMaddison te doen voortleven. Dat dit op deze manier met debezetting van de Maddison-leerstoel door professor Van Zanden kan,geeft de FEB een grote impuls aan de verdere ontwikkeling van ditbelangrijke vakgebied.” De nieuwe hoogleraar gaat onderzoek doenonder de vlag van het GGDC en van de vakgroep Economics,Econometrics and Finance en het gelijknamige onderzoeksinstituut.Verder geeft hij onderwijs vooral bij het researchmaster-programmavan de FEB.

Internationaal succes

Jan Luiten van Zanden (1955) studeerde economie en geschiedenisaan de VU en promoveerde in Wageningen op een studie naar deeconomische ontwikkeling van de landbouw van Nederland in denegentiende eeuw. Hij werd hoogleraar Economische en SocialeGeschiedenis aan de VU en later aan de Universiteit Utrecht. Sinds1997 is van Zanden lid van de KNAW. Hij is sinds enige jarenpresident van de International Economic History Association, deofficiële internationale organisatie voor de academische beoefeningvan dit vakgebied. In 2009 organiseerde hij de driejaarlijkse WorldEconomic History Conference in Utrecht. In 2003 ontving hij deSpinozapremie van NWO.

Onlangs verwierf Van Zanden een grote investeringssubsidie voor de ontwikkeling enbeschikbaarstelling van economisch-historische databestandenCLIO-INFRA, waarin ook de RUG participeert. Het doel van CLIO-INFRAis het systematisch in kaart brengen van de beschikbarekwantitatieve informatie over de ontwikkeling van de wereldeconomiein de afgelopen vijfhonderd jaar. Van Zanden wordt voor vijf jaarbenoemd op de Maddison-leerstoel.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK