Onderwijs gespaard, student betaalt

Nieuws | de redactie
20 oktober 2010 | Mark Rutte’s voorbeeld van over de grens, premier David Cameron, heeft zijn lange termijn plannen geschetst. Alle collectieve uitgaven gaan drastisch omlaag, behalve die voor onderwijs. Het hoger onderwijs gaat financieel wel op de schop. Collegegelden worden vrijgegeven en de student kan deze lenen bij de overheid, maar lost af via een soort academicibelasting.

Mottenballen

De Britse begroting voor de komende jaren wordt forsingeperkt. De staatsschuld en de garanties voor banken enhypothekenverstrekking dwingen tot uiterste soberheid. Ministeriesals die voor Verkeer en Binnenlandse Zaken kunnenbezuinigingsoperaties van 25 tot 30% verwachten. Defensie moet dekosten ook aanzienlijk verlagen. Het vlaggenschip van de RoyalNavy, de Ark Royal, gaat zelfs per direct in de mottenballen.Alleen het onderwijs blijft gespaard.

De uitgaven voor PO, VO en MBO worden niet onderworpen aan eenzware kaasschaafoperatie. Wel worden grote bouwprojecten in hetonderwijs kritisch bezien en waar mogelijk over een langere periodevan uitgaven uitgesmeerd. De reserveringen voor zulke investeringenblijken namelijk financieel op drijfzand gebouwd.

10.000 pond collegegeld

Het hoger onderwijs wordt geconfronteerd met het rapport van Lord Browne. Deze werkt voor Cameron uit hoe definanciering van de universitaire studies meer de primaireverantwoordelijkheid van de student kan worden. Tegelijk wil hijtrachten de toegankelijkheid via fiscale instrumenten tegaranderen. Browne stelt voor de aftopping van de collegegelden opte heffen. Universiteiten krijgen de ruimte om eigen tariefbeleidte voeren, zodat de overheid zich kan beperken tot eenbasisvergoeding van het HO-aanbod.

De berekeningen laten zien dat hiermee collegegelden van £ 10.000mogelijk kunnen worden. Browne kiest hiermee voor een meerAmerikaans model van bekostiging, maar vult dit aan met een meerEuropees systeem van studiefinanciering. De studenten zouden demogelijkheid geboden gaan worden een beschermde lening af tesluiten bij de overheid om de collegegelden op te kunnen brengen.De toegankelijkheid zou gewaarborgd blijven door een haalbaarafbetalingsregime in de vorm van een academicibelasting.

Camerons liberale coalitiepartner heeft met deze denklijn nog denodige moeite. Deze had de kiezers beloofd decollegegeldverhogingen van de Labourregeringen van Blair en Brownwaar mogelijk terug te draaien. Of de LiberaalDemocraten deommezwaai zullen kunnen meemaken is nog niet duidelijk. Hun velestemmen – en activisten – in de kiesdistricten van deuniversiteitssteden spelen hier een markante rol vanwege het Britseelectorale stelsel.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK