Paul Doop (UvA) kritisch CDA-lid

Nieuws | de redactie
11 oktober 2010 | UvA-topman Paul Doop blijft in het CDA, maar moet niets hebben van de gedoogcoalitie. “Al sinds mijn jeugd ben ik overtuigd christendemocraat. Alles afwegende heb ik tegen gestemd. De PVV valt mensen aan op hun geloof, het meest dierbare aspect van de eigen identiteit. Mijns inziens past het daarom niet om met een groepering als de PVV te regeren.”

De argumentatie die sommigen -ook in de leiding van het CDA-hanteren, als zo er met de PVV niet geregeerd worden vanwege degekozen constructie, vindt in Doops ogen weinig genade. “Hetonderscheid tussen  regeerakkoord  en  gedoogakkoordis naar mijn mening kunstmatig. In deze constructie regeert de PVVgewoon mee, het enige verschil is dat zij geen ministerslevert.”

Doop heeft over de gevolgen van de nieuwe coaltie voor politieken samenleving “grote zorgen,”zegt hij tegen Folia.”Medeburgers die in de Islam geloven moeten zich gewaardeerde ledenvan onze samenleving voelen. Ondanks de recente akkoorden matigtWilders zijn toon niet. Als ik lees over zijn optreden op 2 oktoberin Berlijn, dan maak ik mij daar grote zorgen over.”

Niettemin sluit de UvA-bestuurder helemaal niet uit, dat Rutte-1veel langer zitten zal, dan velen nu denken. Dat heeft te maken methet ‘links’ karakter van veel van de sociaal-economische punten uithet regeerakkoord. “Als je naar het regeerakkoord kijkt, dan heefthet best linkse raakvlakken, zoals op het gebied van de AOW, de WWen de ouderenzorg. De vakbonden zullen niet ontevreden zijn en meteen breed draagvlak is de kans groot dat het kabinet nietvroegtijdig valt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK