Samen beslissen over zorg bij dementie

Nieuws | de redactie
26 oktober 2010 | Rutte 1 trekt extra geld voor uit voor ouderenzorg. Dit is ook hard nodig want het aantal mensen met dementie neemt met 50% toe in de komende 20 jaar. Windesheim gaat onderzoek doen naar hoe dit maatschappelijk zo goed mogelijk kan worden opgevangen. “Doel is te komen tot een op de vraag afgestemde zorgpraktijk waarin casemanagers in samenwerking met alle partijen de zorg coördineren.”

Casemanagers gevraagd

In Nederland neemt het aantal mensen met dementie tussen 2010 en2030 naar verwachting toe van bijna 212.000 tot ruim 319.000. Elkepersoon met dementie heeft vanaf 2011 wettelijk recht op eencasemanager die leiding geeft aan een integraal zorgnetwerk en diede zorg optimaal afstemt op de vraag in dialoog met allebetrokkenen, inclusief de cliënt zelf, zijn mantelzorgers en zijnnaasten.

Alzheimer Nederland verwacht een behoefte van 3000 casemanagersvoor mensen met dementie. In de praktijk blijkt de geboden zorgvaak niet aan te sluiten op de wensen van de doelgroep en dat deuitvoering van zorgbesluiten geregeld hapert. Een multidisciplinairwetenschappelijk consortium onder leiding van hogeschool Windesheimdoet de komende vier jaar een omvangrijk onderzoek dat moet leidentot een cliëntgerichte begeleiding van ouderen met dementie.

Promotie

In het onderzoeksprogramma worden kennis en producten ontwikkelddie de zorgprofessionals concreet ondersteunen bij de realiseringvan een gezamenlijke besluitvorming en de uitvoering vanzorgbesluiten in de beoogde netwerken. Tegelijkertijd draagt hetbij tot wetenschappelijke kennis over dit procesvan shared decision making in de zorgsector. Erzullen tussen 2010 en 2014 deelresultaten worden gepresenteerd.

Twee Windesheim-onderzoekers beogen te promoveren op hetonderzoeksprogramma. Alle kennis komt terug in het onderwijs: dehogescholen Windesheim en Fontys zijn in september 2010 een nieuwebacheloropleiding Toegepaste Gerontologie begonnen, waarin defunctie van casemanager één van de drie afstudeermogelijkhedenis.

Het consortium bestaat uit het Lectoraat Innoveren in deOuderenzorg en het Lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van deChristelijke Hogeschool Windesheim, het Lectoraat Transities in deZorg van Hogeschool Rotterdam, TNO-Human Factors/Lectoraat ProductDesign & Engineering van Hogeschool Utrecht, de VrijeUniversiteit (Verpleeghuisgeneeskunde), de Radboud Universiteit(Psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen), AlzheimerNederland, Stichting Zorgnetwerk Zwolle en Omgeving,Trimbos-instituut, Vilans Kenniscentrum voor langdurige zorg,Stichting Geriant, Zorgpalet Hoogeveen, en Verpleegkundigen enVerzorgenden Nederland.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK