Scholen weinig uitgedaagd tot taalverbetering

Nieuws | de redactie
5 oktober 2010 | Gaan 'de referentieniveaus' voor taal en rekenen de onderwijskwaliteit verhogen? Voor achterstandsscholen wordt het halen daarvan onbegonnen werk en ‘witte’ elitescholen kunnen achterover leunen. Onderzoek van het Kohnstamm Instituut geeft aan dat daar weinig impuls van uit zal gaan.

Sinds augustus zijn de referentieniveaus taal en rekenen vankracht. Van de leerlingen moet 75 procent een vastgesteldfundamenteel niveau halen en 50 procent een streefniveau. Dat isvoor veel leerlingen echter niet haalbaar, blijkt uit onderzoek vanhet Kohnstamm Instituut.

Voor begrijpend lezen in groep 8 halen bijvoorbeeld alleenautochtone leerlingen met middelbaar of hoger opgeleide ouders in75 procent van de gevallen het fundamentele niveau. Van deallochtone leerlingen met middelbaar en hoger opgeleide oudershaalt slechts 64 tot 71 procent dit niveau.

Van de leerlingen met lager opgeleide ouders (allochtoon enautochtoon) haalt 48 tot 62 procent het fundamentele niveau, en eenbehoorlijk deel van deze leerlingen (circa 20 procent) haalt zelfseen lager gesteld minimumniveau niet.Als het de bedoeling is omscholen hierop te gaan beoordelen, is de kans reëel dat straksvrijwel alle ‘zwarte’ scholen tot zwakke school wordenbestempeld.

‘Witte’ scholen met de meer kansrijke leerlingen worden evenmingeprikkeld om te werken aan hogere taal- en rekenprestaties: zijhalen immers het gewenste niveau al. En omdat deze scholen inNederland in de meerderheid zijn – ongeveer tweederde deel van allescholen – zal er per saldo waarschijnlijk weinig winst wordengeboekt op de gemiddelde taal- en rekenresultaten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK