Serious game voor publieksgedrag

Nieuws | de redactie
25 oktober 2010 | Mensen gedragen zich in een noodsituatie anders dan in brandveiligheidsbeleid wordt aangenomen. Daardoor zijn maatregelen daarvoor niet voldoende effectief. Dit blijkt uit het VU-onderzoek van Margrethe Kobes, waarin ze met serious gaming de interactie tussen de mens en omgeving onderzocht.

Voor het verkennen van de psychonomische wetmatigheden die zezocht, ontwikkelde Kobes een nieuwe onderzoeksmethode die gebruikmaakt van serious gaming. Daarmee kan het al of niet zelfredzamegedrag in noodsituaties op een virtuele, maar zeer realistischewijze worden onderzocht. Zo bleek dat laaggeplaatste groenevluchtbordjes effectiever zijn dan de gebruikelijkehooggeplaatste.

Spel getest in echt hotel

Kobes valideerde de nieuwe onderzoeksmethode door experimenten uitte voeren in zowel een echt hotel als in een virtuele replica vandat hotel. Daarbij werden hotelgasten midden in de nacht gewektdoor een brandalarm. Sommige hotelgasten hadden voor de nacht desnelste vluchtroute geïnspecteerd. Deze personen zijn significantvaker via de nooduitgang gevlucht dan mensen die zich niet bewustwaren van deze snelste vluchtroute.

Het spel is een goede toets voor beleid


Uit het onderzoek van Kobes blijkt dat de serious game geschikt isvoor onderzoek naar brandveiligheid. Met de nieuweonderzoeksmethode kunnen veiligheidsmaatregelen in gebouwen nubeter worden afgestemd op het werkelijke gedrag bij brand.Bovendien is het met de serious game mogelijk om nieuweveiligheidsmaatregelen te toetsen voordat ze in de praktijk wordentoegepast.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK