Staatssecretaris stapt op als hoogleraar

Nieuws | de redactie
13 oktober 2010 | Ben Knapen heeft de RU te Nijmegen vaarwel moeten zeggen. Hij deed dat bij decaan Sars, die vanwege het nieuwe kabinet niet langer zijn partijgenoot in het CDA wilde zijn.

Omdat nevenfuncties verboden zijn voor leden van het kabinet,heeft Knapen  aan decaan Paul Sars van de Faculteit derLetteren zijn aftreden kenbaar gemaakt. “Ik vind het echt heeljammer, want ik had nog een paar colleges staan, die ik nu dus nietmeer kan geven,” vertelt hij Voxlog. Hoe het onderzoek van Knapen,over de kwaliteit van de media, wordt voortgezet, is nogonduidelijk. “Maar onderzoek op mediagebied is met Jo Bardoel alsfulltime hoogleraar in goede handen,” zegt Knapen.

Letterendecaan en hoogleraar Duitse taal en cultuur Sars hadal voor de benoemingvan zijn prof in het kabinet-Rutte zijnlidmaatschap van het CDA opgezegd. Aan het CDA-bestuur liet hijweten dat hij het “niet verantwoord vindt dat het CDA zich alsregeringspartij ‘laat gedogen’ door een partij die moedwilligtweespalt zaait in plaats van verbondenheid te willen scheppen inde samenleving.” Meer hierover leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK