Studiesucces bachelor in de praktijk

Nieuws | de redactie
11 oktober 2010 | Studiesucces en rendement in de bachelorfase kunnen wel degelijk omhoog. Een nieuwe site biedt concrete, evidence-based aanpak en oplossingen.

Onderwijsmanagers en docenten kunnensinds kort terecht op studiesuccesho.nl, De website is eeninitiatief van ICLON (Universiteit Leiden) waarin hetOnderwijscentrum van de VU en IOWO actiefparticiperen.

Evidence voor nieuwsgierig volk

Paul Deneer, IOWO: “De commissie Dijsselbloem concludeerdedat veel onderwijsvernieuwingen niet blijken te werken en dater weinig onderzoek wordt gedaan naar watwél werkt. Er is echter wel degelijk onderzoekbeschikbaar, maar dat bereikt docenten en onderwijsmanagers niet.Daarom hebben we de krachten gebundeld om deze evidencewel toegankelijk te maken. Academici zijn immers nieuwsgierigemensen, die willen zichzelf overtuigen op basis van onderzoek. Endat kan nu.”

Slimmer vernieuwen

“Het ICLON in Leiden was al eerder begonnen met een wikiover studiesucces. Deze gaan we nu verder uitbouwen met praktischedo’s and don’ts, voorbeelden en een breed scala aanonderwijsonderzoeken. Ook de eerste praktijkvoorbeelden vanuit deRU zijn inmiddels opgenomen. 

Zo bouwen we gezamenlijk aan meer evidence en dus aan slimmereonderwijsvernieuwingen. Daarbij kunnen we heel goed gebruik makenvan EHON, het Expertisenetwerk Hoger ONderwijs, de verenigingvan onderwijsdeskundigen die actief zijn in het hogeronderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK