Twee rectoren aan een instelling

Nieuws | de redactie
14 oktober 2010 | De Hogeschool van Amsterdam krijgt een rector. Het College van Bestuur van de UvA en de HvA wordt daartoe uitgebreid naar vier leden. Rector magnificus Dymph van den Boom van de UvA zal na afloop van haar huidige termijn voor een nieuwe periode van vier jaar worden herbenoemd. Na de NHTV is de HvA de tweede HBO-instelling met een rector voor het eigen onderzoek.

“Deze bestuurssamenstelling past bij de koers van de UvA en HvAvoor de komende jaren”, zegt Niek Urbanus, voorzitter van de Raadvan Toezicht. De universiteit en de hogeschool nemen samen hunverantwoordelijkheid voor de grote en heterogene studentenpopulatiein Amsterdam en omgeving. Beide instellingen hebben hun specifiekekenmerken en kwaliteiten. Die gaan zij in de komende jarenversterken en uitbreiden.

De toegevoegde waarde van de samenwerking tussen UvA en HvA schuiltin het feit dat het onderwijsaanbod complementair is en in goedeafstemming tussen het praktijkgerichte onderzoek aan de HvA en hetwetenschappelijk onderzoek aan de UvA. Daarnaast benutten beideinstellingen samen de voordelen van gemeenschappelijkebedrijfsvoering.

Bij deze koers past een College van Bestuur met vier leden, met eenrector HvA naast de rector magnificus UvA. De rector van de HvAneemt de portefeuilles onderwijs, onderzoek, HRM eninternationalisering bij de HvA voor zijn of haar rekening. Derector werkt daarin nauw samen met de rector magnificus van de UvA.Namen zijn nog niet genoemd. Een profielschets wordt opgesteld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK