Verfijnd klassieke machtsbalans op OCW

Nieuws | de redactie
14 oktober 2010 | De bewindslieden van OCW hebben een Salomonsoordeel geveld. De staatssecretaris voert het HO-beleid en het lerarendossier, naast de cultuurportefeuille. De VVD moet dus het meest omstreden deel van het regeerakkoord op dit terrein zien te redden.

De liberale bewindsman heeft in het constituerend beraad eenmeevaller mogen inboeken. Zijlstra mag de ‘W’, het onderzoek-en wetenschapsbeleid, trekken als de defensieve loopgraaf van Ruttein de grondoorlog met ELI. Maar ELI heeft wel forse greep gekregen.Minister van Bijsterveldt zal zelf een fors pakket van de ‘O’ opzich nemen: PO, VO, MBO en LLL, plus in den brede debeleidscoördinatie over het geheel

De nieuwe Nuis

Opmerkelijk is wat CDA en VVD met ‘de C’ doen. Cultuur zal door deliberaal gedaan worden, Media door de CDA-minister. Oftewel, desector waar de hardste klappen gaan vallen moet Halbe Zijlstra voorzijn rekening nemen. En de sector waar de klassieke zuilen hetmeeste te verdedigen hebben gaat Van Bijsterveldt bestieren. Nogpikanter is, dat zij hiermee beide gaan over de verhit besprokenbezuiniging op het MCO, het topinstituut voor de muziek dat bij deomroepen is ondergebracht.

Zijlstra heeft hiermee ook primaire verantwoordelijkheid voor het’Veerman’ proces. Te meer omdat het rapport-Dijkgraaf over dekunstopleidingen in het HBO een regieorgaan en aanpak van profileringschetste, dat als ‘springplank’ voor de implementatie van Veermangeldt. De ongebruikelijke combinatie HO-Cultuur in de portefeuillevan de bewindsman maakt dit extra interessant.

Overigens, die combinatie kwam één keer eerder voor. Bijstaatssecretaris Aad Nuis onder Paars-1. Een Sternstundewerd dat niet en minister Ritzen nam na een tijdje deHO-portefeuille van de D66’er liever zelf over. Uiteindelijkbelandde het HO in de portefeuille van de inval-staatsecretaris JobCohen.

Schadenfreude  

Inmiddels is op ELI de ontnuchtering aan het doordringen. De groteambities met dit nieuwe departement worden ingeperkt door de ontmanteling van deinstrumenten om zulke beleid daadwerkelijk te voeren. Ondnks dathet de GTI’s en TNO ‘krijgt’ vanuit OCW en bij NWO en KNAW’doorzettingsmacht’ in de coördinatie van het innovatiebeleid. Deopheffing van het FES raakt dan eens te meer vooral ELI, alsook de forse ingrepen in de uitvoeringsorganisaties van innovatieen onderzoek. “Ze mogen wel veel, maar kunnen slechts weinig,” heethet met enige Schadenfreude binnen OCW.  

Ook de bestaffing van ELI is geen sinecure. Het overgrote deel vande ambtelijke medewerkers stamt van het ministerie van Landbouw ende strategische visie op de verbinding kennis-R&D-innovatie konook weleens gedomineerd worden door het Wageningse model van CeesVeerman. Staatssecretaris Bleker mag zich in het buitenland in elkgeval nu al minister noemen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK