Vrouwelijke Nederlanders, macho Amerikanen

Nieuws | de redactie
26 oktober 2010 | Westerse culturen verschillen meer van elkaar dan gedacht. Zo is de Nederlandse cultuur het best te omschrijven als een vrouwelijke en die van de VS als een mannelijke cultuur. Dit concludeert hoogleraar Sociale Psychologie Kees van den Bos (Universiteit Utrecht). ‘De feminiene cultuur van de Nederlander uit zich in betrokkenheid.'

Met zijn onderzoek toont de Utrechtse hoogleraar aan datWesterse culturen vaker van elkaar verschillen dan wordtaangenomen, iets dat volgens hem dikwijls wordt weggelaten inpublicaties. Van den Bos: “De wetenschap richt zich incultuuronderzoek vaak op bijvoorbeeld het verschil tussen hetindividualistische Westen en het collectivistische Azië. Daarbijwordt vergeten dat ook tussen Westerse landen culturele verschillenbestaan.”
 
Competitie vs betrokkenheid

Van den Bos beschrijft dat de Verenigde Staten in hun cultuurveel meer op competitie zijn gericht; typisch masculien. Defeminiene cultuur van de Nederlander uit zich juist inbetrokkenheid. In plaats van wedijveren met anderen, lijkenNederlanders eerder geneigd om de mensen uit hun omgeving op allemogelijke fronten te betrekken. Zelfs als blijkt dat anderen mindercompetent zijn dan zijzelf, gunnen Nederlanders deze anderen eenkans.
 
Dit beeld van de masculiene Amerikaan en de feminiene Nederlanderwerd echter niet altijd bevestigd. De Nederlander bleek verleid tekunnen worden tot masculien gedrag: “De Nederlander heeft daar wel,in tegenstelling tot de Amerikaan, een prikkeling voor nodig. Alshem bijvoorbeeld, zoals in het onderzoek, van tevoren wordt vertelddat hij na het invullen van een vragenlijst beoordeeld wordt,blijkt de Nederlander in mannelijkheid niet onder te doen voor deAmerikaan. Ook de Nederlander blijkt dan competitief, hij moetalleen worden getriggerd.”
 
Nuance

In elke Nederlander zit dus ogenschijnlijk een competitieveAmerikaan verstopt. En elke Amerikaan blijkt tevens tot eenfeminiene reactie te verleiden, verduidelijkt Van den Bos.Verschillen de Amerikaan en de Nederlander dan toch niet veel vanelkaar? Van den Bos: “In beginsel zijn Amerikanen wel degelijkmasculien en Nederlanders feminien. Dat toon ik in mijn onderzoekaan. Maar in het vervolg van mijn onderzoek heb ik situatiesgemanipuleerd: het resultaat bracht een nuance aan. Amerikanen zijnniet alleen maar masculien. En Nederlanders zijn evenmin enkelfeminien.”
 
De onderzoeksmethoden die Van den Bos in het artikel presenteertmaken het mogelijk om beter te begrijpen hoe culturen precies vanelkaar verschillen. Zijn publicatie ‘The psychology of voice andperformance capabilities in masculine and feminine cultures andcontexts’ verscheen afgelopen maand in het prestigieuze Amerikaansetijdschrift Journal of Personality and Social Psychology.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK