VU naar de Maan

Nieuws | de redactie
28 oktober 2010 | In het NASA Lunar Science Institute is de expertise en kennis gebundeld van de meest toonaangevende maanwetenschappers ter wereld. Slechts zes landen zijn officieel internationaal lid van NLSI. Nu ook Nederland. VU-rector Lex Bouter ondertekende een overeenkomst met de NASA.

Nederlandse wetenschappers ontwerpen missies

VU-Aardwetenschapper Wim van Westrenen is coördinator van een team vanongeveer vijfentwintig Nederlandse maanwetenschappers. Dat teambestaat naast aardwetenschappers van de Vrije Universiteit,Universiteit Utrecht en de TU Delft ook uit radio-astronomen uitNijmegen en Groningen. Vertegenwoordigers uit de Nederlandseruimtevaartindustrie die zich bezig houden met het ontwerpen enbouwen van instrumenten voor toekomstige maanmissies zijn ook vande partij.

NLSI directeur dr. Yvonne Pendleton is “zeer verheugd” met hettoetreden van dit gevarieerde team uit Nederland: “Ik heb mijn heleonderzoekscarrière samengewerkt met Nederlandse astronomen en benerg onder de indruk van hun maanactiviteiten en die van de overigeNederlandse maanwetenschappers. We zien uit naar de bijdragen vanhet Nederlandse team en zullen samenwerkingsverbanden met deAmerikaanse NLSI teams zo veel mogelijk ondersteunen.”

Radio-astronomisch onderzoek

Nederlandse maanwetenschappers doen verschillende onderzoeken naarde maan. De groep radio-astronomen wil zeer gevoelige astronomischemetingen doen met LOFAR (LOw Frequency ARray / Lage FrequentieTelescoop) vanaf de achterzijde van de maan (dark side of themoon), omdat ze daar geen last hebben van aardse radiosignalen. Ookis men geïnteresseerd in het gebruik van de maan als ‘spiegel’ omonderzoek te doen naar hoogenergetische deeltjes die door de zonworden uitgestoten.

Op de VU, in Utrecht en in Delft wordt op aardwetenschappelijkemanieren onderzoek gedaan naar de maan. Wim van Westrenen voert bijde afdeling Petrologie (gesteentekunde) van de Vrije Universiteitexperimentele gesteenteproeven uit, waarbij de omstandigheden vanhet inwendige van de Maan kunnen worden nagebootst. Ook publiceerdehij met zijn Groningse collega De Meijer een alternatieve hypothesevoor de vorming van de maan.

Kolonisatie ook van Mars?

Sinds vorig jaar is Bernard Foing van de European Space Agency inde afdeling aangesteld als bijzonder hoogleraar om onderzoek tedoen naar hoe de Maan (en Mars) gekoloniseerd kunnen worden.Meerdere teamleden zijn actief betrokken bij Europese plannen voormissies die robots op de maan willen zetten.

Dankzij het lidmaatschap worden uitwisseling van onderzoekers enonderzoeksgegevens van maanmissies met de Amerikaanse teams van hetNLSI vergemakkelijkt. Een van de doelen is het opzetten van eenformeel uitwisselingsprogramma waarbij Amerikaanse maanonderzoekerseen deel van hun onderzoek verrichten aan Nederlandseuniversiteiten en vice versa.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK