Wat betekent Rutte 1 voor Kennis?

Nieuws | de redactie
4 oktober 2010 | Wat zijn de gevolgen van 'Vrijheid en Verantwoordelijkheid' voor onderwijs, R&D, SF, kennis en innovatie? ScienceGuide biedt u een actueel overzicht van analyses, reacties en discussie over het Regeer/Gedoogakkoord van het kabinet Rutte 1.

 • 4 oktober – Bedrijfsleven verbijt zich om kennis bijRutte 1
  Geen Kennis- en Innovatieraad, opheffing van het FES, meer inplaats van minder opgeklopte regionale ‘valley’s’. Dekennisparagraaf van Rutte 1 onthutst het bedrijfsleven. VNO-NCWvoorzitter Bernard Wientjes noemt het regeer/gedoogakkoord “sociaallinks” en dat is uit zijn mond geen compliment. Lees verder.

 

 • 1 oktober – Opmerkelijke punten vanRutte-I
  De afspraken in het concept-Regeerakkoord, -Gedoogakkoord en hunfinanciële bijlagen bevatten allerlei verrassende en soms bizarrepunten. Zowel in de details als in de hoofdlijnen. Wat dacht u vaneen sociaal leenstelsel voor inburgeraars? Bovendien: het FES wordtopgepeuzeld door de staatsschuld in plaats van geïnvesteerd inkennis en toekomsthema’s. Lees verder.

 

 • 30 september – CDA wint strijd omstudiebeurs
  Nu het kabinet-Rutte afziet van het echt bezuinigen van 18 miljardis er ruimte voor de uitvoering van het CDA-programma ten aanzienvan de studiebeurzen. Maar de studenten moeten wel vlotterafstuderen om hun schuld -vooral in de masterfase- niet flink tedoen oplopen. Voor excellentie en uitdaging aan de student krijgthet HO 220 mln extra. Lees verder.

 

 • 29 september – Meester Mark blijft
  Elke vrijdagochtend les geven aan het vmbo in de Schilderswijk,dat zit er niet meer in voor Mark Rutte. De Trêves-zaal gaatwaarschijnlijk toch echt voor, straks. De les maatschappijleerwordt daarom verzet naar donderdag, want meester Mark blijft welkomen. Lees verder.

 

 • 28 september – De inspirator van het nieuweKennisministerie
  Het regeerakkoord zou leiden tot een opgetuigd EZen ingeperkt OCW. Die aanpak kent een verrassende oorsprong, waarrechts niet direct de vingers bij aflikt. Het krachtige EZ lijktals twee druppels water op het mega-ministerie van Peter Mandelson,de spindokter van de Labour Party: ‘Business, Innovation andSkills’. Hoe kreeg hij dat voor elkaar en hoe liep dat af? Lees verder. • 13 september – Wint EZ van OCW?
  Achterin de achterkamer van Opstelten woedt een felle strijdom Haagse macht en posities voor de lange termijn. Krimp enherverkaveling van ministeries gaan om echte invloed, tot lang naRutte-I. Hier lijkt OCW zwaar op verlies te staan en wordt deverborgen agenda van Maxime Verhagen als vice-premier op EZzichtbaar. Wordt het CDA de kennispartij? Leesverder.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK