40 miljoen voor jonge onderzoekers

Nieuws | de redactie
2 november 2010 | NWO heeft aan 161 jonge, recent gepromoveerde onderzoekers een Veni-subsidie toegekend. Dit is het hoogste aantal Veni-onderzoekers dat NWO ooit in één ronde heeft gefinancierd. Onder het jonge talent dat zo 250.000 euro subsidie krijgt toegewezen, zijn 67 vrouwen.

De Veni-subsidie uit de Vernieuwingsimpuls van NWO is één van demeest prestigieuze subsidies voor jonge onderzoekers en geldt alseen belangrijke stap in een wetenschappelijke carrière. Elkeonderzoeker krijgt 250.000 euro. Met deze subsidie kunnen de jongetalenten gedurende een periode van drie jaar onderzoek doen.

161 is het hoogste aantal Veni-onderzoekers dat NWO ooit in éénronde heeft gefinancierd. Echter, het percentage van onderzoekersaan wie NWO in deze ronde een subsidie kon toewijzen is slechts 16.Dit is het laagste honoreringspercentage tot nu toe in deVernieuwingsimpuls van NWO. Voornaamste oorzaak is het gestegenaantal aanvragen. Vorig jaar dienden nog 809 onderzoekers eenaanvraag in, dit jaar ontving NWO 982 aanvragen. NWO moet, ondankshet gestegen budget voor de Vernieuwingsimpuls, kwalitatief goedeaanvragen toch te vaak afwijzen.

De volledige lijst met de gehonoreerde projecten en eenindicatieve titel van het onderzoeksproject vindt u op http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8ASM95


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK