50 jaar buitenaards leven

Nieuws | de redactie
17 november 2010 | Na 50 jaar zoeken is er nog geen 'alien' gevonden. Om dit te vieren organiseert een reeks sterrekundigen een extra waarnemingsronde. "Als er ergens Neandertalers op een planeet wonen, dan zullen we ze met onze apparatuur niet vinden."

Eerder deze maand werd het startschot gegeven van eeninternationale poging om met radiotelescopen signalen op te vangenvan buitenaardse beschavingen. Voxlog van de RU Nijmegen vroeghoogleraar astrofysica Heino Falcke of er al iets isopgevangen.

De campagne is een eerbetoon aan de Amerikaanse astronoom FrankDrake. Hij ging vijftig jaar geleden voor het eerst op zoek naarbuitenaards leven met een radiotelescoop.

Is de kans om dit leven te vinden nu veel groter?

“Ja, dat denk ik zeker. De laatste decennia hebben we een grootaantal planeten ontdekt rondom andere sterren. We kennen er nuongeveer vijfhonderd en er komen er elke dag nieuwe bij. Weverwachten dat er honderden miljarden planeten zijn in onsmelkwegstelsel, dat bijna elke ster een planetenstelsel heeft. Ditroept vanzelf de vraag op: zijn er plekken waar leven mogelijk isen misschien nu al leven bestaat. We hebben geen idee hoe levenontstaat. Het zou kunnen dat het maar een keer is gebeurd en datzijn wij dan geworden. Maar het kan evengoed vakergebeurd zijn.”

We doen in Nederland met de LOFAR-radioantennes in Drenthe ookmee aan de waarnemingscampagne. Wat houdt het precies in?

“We herhalen wat Frank Drake heeft gedaan, maar dan natuurlijkmet de apparatuur en technologie van nu. We gaan na of we in deradiostraling rondom de sterren ook niet-natuurlijke radiostralingkunnen vinden. Die niet-natuurlijke radiostraling zou eenaanwijzing kunnen zijn voor zoiets als een radarsysteem op eenandere planeet. Signalen van een radarsysteem op andere planetenzouden we moeten kunnen opvangen. We zullen niet snel signalenopvangen van een meer primitieve samenleving. Als er ergensNeandertalers op een planeet wonen, dan zullen we ze met onzeapparatuur niet vinden.”

Is dit project wetenschappelijk van waarde?

“Dit onderwerp is voor ons natuurlijk een beetje een zijweg. Onsnormale onderzoek gaat heel ergens anders over. We doen onderzoeknaar zwarte gaten, naar kosmische straling, dat soortverschijnselen. Maar de internationale samenwerking bij dit projectvind ik wel waardevol. Het is de eerste keer dat groepen astronomenvan over de hele wereld samenwerken en data uitwisselen. Ik hoopdat dit vaker gebeurt.”

Nu de hamvraag: heeft iemand al wat gevonden?

“Nee. Zover zijn we voorlopig niet. De meeste groepen hebben dewaarnemingen wel al gedaan. Nu begint de verwerking van data. Datis een tijdrovende klus. Daar kunnen we nog maanden mee bezigzijn.’

Hoe groot schat u de kans op buitenaards leven?

“Ik heb werkelijk geen idee. Maar àls leven iets is dat nietzeldzaam is en vaker ontstaat dan zouden we dit eigenlijk dekomende veertig, vijftig jaar wel moeten vinden. We hebben nu detechnologie om grote delen van het heelal te ontdekken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK