Apple-oprichter bekroont Nederlands talent

Nieuws | de redactie
3 november 2010 | In 1976 besloot Steve Wozniak een computerbedrijfje op te richten. Steve Jobs deed mee. Inmiddels is hun Apple een van de grootste elektronicabedrijven ter wereld. De iPod is een cultuuricoon. Wozniak, de dropout uit Palo Alto, komt naar ‘Meet the Future’ in Den Haag en reikt zijn Wozzie Award uit aan een Nederlandse student. ScienceGuide zit in de jury.

Prijs voor innovatief talent

In het verlengde van de Wozzie Award die jaarlijks door SteveWozniak wordt uitgereikt in USA, wil hij tijdens zijn bezoek aanMeet thefuture. Science & Technology, een Wozzie Award op 18november a.s. uitreiken aan een Nederlandse student(e). Insamenwerking met Metro, ScienceGuide en Platform BètaTechniek vindt de jurering plaats. Op basis van die jurering reiktSteve Wozniak zijn prijs uit. De jury bestaat uit de volgendeleden:

–       Steve Wozniak(Voorzitter)
–       Jeroen van der Veer(voorzitter Platform Bèta Techniek)
–       Silvio de Groot (Uitgever enalgemeen directeur Metro)
–       PG Kroeger (HoofdredacteurScienceGuide)

Het doel van de Wozzie Award is ondernemende studenten die creatiefen vernieuwend aan de slag gaan met innovatieve product- endienstontwikkeling te belonen en te stimuleren. Wozniak stelt voorde winnaar een bedrag van €10.000 beschikbaar.

Voordrachten kunnen tot 9november ingediend worden bij ScienceGuideop info@scienceguide.nl, onder vermelding van ‘Wozzie-kandidaat’. Eenkanshebber voor de Wozzie Award:

  • is nog student(e) of maximaal 1 jaarafgestudeerd;
  • is HBO of WO student/afgestudeerd;
  • heeft een innovatief product of dienstbedacht;
  • op het gebied van bèta/technologie (breedste zin vanhet woord);
  • heeft deze reeds in de praktijk beproefd.

Gasthoofdredacteur Ab van der Touwvindt de uitreiking van de Wozzie Award op Meet the Future eenprachtig evenement. Maar wie moet het worden? De gasthoofdredacteurgeeft de jury een tip.

“Nederland is als diensteneconomie helemaal niet zo innovatief, datis opvallend. Als je kijkt waar de verrassende vernieuwingen envindingen vandaan komen, dan is dat vaak uit de kleine bedrijfjesmet mensen op MBO-niveau, vaak in de maakindustrie ook. Op datsoort mensen moeten we zuinig zijn, die gaan we nog missennamelijk.

Er is een hele generatie op de arbeidsmarkt van mensen in devijftig die ooit begonnen zijn op de LTS of de huishoudschool. Diegeneratie gaat nu geleidelijk de productieve economie verlaten. Datzijn wel mensen die in hun arbeidsleven via bijscholing en ervaringzijn doorgegroeid naar een HBO++ niveau. Dat niveau gaan weongetwijfeld missen, want die route van een heel praktische basisnaar een uitstekend niveau in het vak hebben we op deze manierstraks niet meer.

Voor de Wozzie Award zou ik daarom kijken naar mensen die aan hetbegin van zo’n route staan!”

Bekijk het levendige interview met SteveWozniak bij het programma ’the Hour’ hier. Het boeiendelevensverhaal van Steve Wozniak, zijn innovaties en’levenlangleren’ na een ongeluk leest u hierna.

De eerste Apple voor $666.66

‘Born August 11, 1950, Steve Wozniak built his own amateurradio station when he was 11 years old and gota ham-radio license. Two years later, he built his firstcomputer. In the 1970’s he built blue-boxes which helater sold with Steve Jobs.

Having dropped out of college in 1975, Wozniak was working with agroup called the Homebrew Computer Club, based in Palo Alto,CA. There, he developed a successful computer, but was working as ahobbyist. That is where he met Jobs, and the two decided that acompletely assembled and inexpensive computer would be a hotitem.

They raised some money and built a prototype in Jobs’garage. Named Apple I, it was a fully assembled and functional unitthat contained a $25 microprocessor on a single-circuitboard with ROM. On April 1, 1976, Jobs and Wozniak formed theApple Computer Company. Wozniak quit his jobat Hewlett-Packard and became the vice president incharge of research and development at Apple. Apple I was priced at$666.66.

Doorleren na ongeluk

Jobs and Wozniak sold their first 25 computers to a local dealer.In later versions, the computer was able to display high-resolutiongraphics and a floppy-disk drive. Woz, as he was called by hisfriends, developed much of the software for the computer, as well.In 1980, the Apple company went public and made Jobs and Wozniakmillionaires.

In 1981, Wozniak was in a plane crash that caused him short-termmemory loss. He withdrew from his work at Apple, and went back toschool, earning degrees in computerscience and electrical engineering. He went back to workat Apple, in development, but decided to leave the company for goodin 1985.

That year President Ronald Reagan presented Wozniak with theNational Medal of Technology. Among other projects, he was involvedin UNUSON (“Unite Us In Song”), with its goal of eliminatinginternational enmities by using new communication devices. In 1990he also joined Mitchell Kapor in establishing the ElectronicFrontier Foundation to provide legal aid for computer hackersfacing criminal prosecution and to research the legal aspects ofcomputer communication.

Eredoctor, onderwijzer en Hall of Fame

In 2000, Wozniak was inducted into the National Inventors Hall ofFame. In 2001, Woz founded Wheels Of Zeus, a company thatprovides wireless solutions. Since leaving Apple Computer, Woz hasprovided all the money, as well as a good amount of on-sitetechnical support at the local Los Gatos School district; amongother things he volunteers his time teaching fifth-graders to usecomputers.

In May 2004, Woz received an honorary Doctor of Science degree fromNorth Carolina State University for his contributions to the fieldof personal computing, as well as several other honorary degreesfrom various institutions. In 2006, Wheels of Zeus was closed andWozniak cofounded another company, Acquicor Technology.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK