Bedrijven frauderen met internationale student

Nieuws | de redactie
12 november 2010 | Bijna de helft van de bedrijven die zijn onderworpen aan gerichte controles op het laten werken van buitenlandse studenten, deed dit in strijd met de regels. Zij hadden voor hen geen vergunning of lieten ze meer uren werken dan toegestaan. Vooral studenten uit Suriname en China worden zo uitgebuit, meldt de Arbeidsinspectie.

Dat blijkt uit controles die de Arbeidsinspectie het afgelopenjaar heeft verricht. Zij heeft voor ruim €1 miljoen boetesopgelegd na controles bij 187 bedrijven. Deze warengeselecteerd op basis van gegevens van de Immigratie- enNaturalisatiedienst (IND) en UWV Werkbedrijf. De IND hadtwijfels over de naleving van de regels door buitenlandse studentenbij deze bedrijven.

178 illegalen

De samenwerking tussen de diensten werpt haar vruchten af,aangezien de inspecteurs er 178 buitenlandse studenten aantroffendie illegaal aan het werk gezet werden. De Arbeidsinspectie heeftUWV Werkbedrijf en de IND geïnformeerd over de resultaten. Zomogelijk trekken zij de tewerkstellingsvergunning van de werkgeverof de verblijfsvergunning van de student in.

Voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (deEuropese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en uit deEU-lidstaten Bulgarije en Roemenië moeten werkgevers een vergunningaanvragen als zij hen willen laten werken. Zij mogen maximaal tienuur per week werken, óf fulltime in de maanden juni, juli enaugustus. De studenten werken met name in de detailhandel en dehoreca.

Studie als vorm van arbeidsimport

De inspecties en de samenwerking met de IND en UWV Werkbedrijf gaandit en volgend jaar door. De Arbeidsinspectie gaat, in overleg metde IND en OCW, onderwijsinstellingen met relatief veelbuitenlandse studenten bovendien extra voorlichten over de regelsvoor het werken door de studenten.

De intensieve controle wrodt ingezet om te voorkomen dat hierstuderen een manier wordt voor mensen van buiten de EU omNederland binnen te komen en hier op de arbeidsmarkt aan de slag tegaan. Bedrijven die studenten meer uren laten werkendan toegestaan, veroorzaken verdringing van banen voorwerknemers die in Nederland wel aan de slag mogen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK