Boete studievertraging onvertraagd van kracht

Nieuws | de redactie
26 november 2010 | De boete op ‘langstuderen’ gaat zonder overgangsfase meteen bij het volgende collegejaarjaar in werking treden. Studenten die reeds nu een studievertraging hebben opgelopen zouden dan meteen na 1-9-2011 moeten dokken. Dat zal voor hen en voor hun instellingen direct een forse financiële aderlating betekenen.

Uit een interne OCW-notitie van 11 november blijkt -volgens deNOS- dat het kabinet geen overgangsfase zou willen hanteren, zodatde maatregel pas geldt voor vertragingen die een student na 1september 2011 zou oplopen gedurende de bachelor of masterfase.Voor elk jaar vertraging boven 1 jaar na de nominale studieduurmoet de student €3000 extra collegegeld gaan betalen. Het ene jaar’uitloop’ bovenop de nominale studieduur mag een student slecht eenkeer aanspreken.

Voor de instellingen zijn de consequenties zeer fors. ScienceGuideheeft de voorbije weken al berekeningen kunnen presenteren die laten ziendat sommige universiteiten en hogescholen tegenvallers van €10miljoen en meer te verwerken zullen krijgen. Vooral de 3TU zullenrelatief het hardst getroffen worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK