Brabant wil 250 miljoen

Nieuws | de redactie
11 november 2010 | De hogescholen en universiteiten van Brabant willen voor hun gezamenlijke 'kennisagenda' €250 miljoen. "Waar nog veel versnippering is, worden krachten gebundeld, waar onevenredige ontwikkeling waarneembaar is, wordt samenwerking gestimuleerd, waar meerwaarde mogelijk is, wordt die gerealiseerd," beloven zij.

Het HO in de provincie de stelling dat Noord-Brabant eenkenniseconomie van betekenis heeft die er nationaal en mondiaal toedoet. “De provincie kent een sterke onderwijs- en onderzoekssectormet zes grote hbo-instellingen en twee universiteiten op eenrelatief klein oppervlak. Dat biedt kansen indien er goedsamengewerkt wordt tussen onderwijs, ondernemers en overheid. HetHoger Onderwijs Brabant staat voor die samenwerking,” aldus Avans,Fontys, UvT, TU/e, HAS en NHTV.

Hoger onderwijs speelt een rol van betekenis in de economie vanBrabant door fundamenteel en toegepast onderzoek op complementaireterreinen van technologie en socio-economics, door het aanbiedenvan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en door allerlei vormen vaninnovatie, stellen zij. “Ook het fundamentele onderzoek scoort hoogin de rankings en behoort in de vakdisciplines tot de top vanEuropa. De sector levert kennis, zet in op de economische enmaatschappelijke valorisatie daarvan, trekt bedrijvigheid aan enstimuleert startende ondernemers. De sector verzorgt in Brabantonderwijs aan 81.000 studenten en biedt werkgelegenheid aan 11.000medewerkers.”

Het Hoger Onderwijsplan beoogt de economische groei vanBrabant als kennis- en innovatieregio een impuls te geven. Hetdocument sluit nauwgezet aan bij de profileringspunten van de vierBrabantse regio’s: maintenance, logistiek en biobased economy voorWest-Brabant, logistiek en social innovation voor het Hart vanBrabant, food & farma voor Noord-Oost Brabant en Brainport voorZuid-Oost Brabant. Het totale investeringsprogrammabedraagt ongeveer €250 miljoen euro.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK