Briljante mislukkingen als inspiratie

Nieuws | de redactie
4 november 2010 | Bedrijven moeten zichzelf steeds vernieuwen om succesvol te zijn. Overlevingskansen, vooral in de dienstensector, hangen vooral af van hun vermogen om intellectueel kapitaal te ontwikkelen en te benutten. In zijn UM-oratie ‘Combinatoric Innovation’ beschrijft de oprichter van het Instituut van Briljante Mislukkingen, Paul Iske, een methode om gezamenlijk ideeënontwikkeling op gang te brengen.

Deze methode gaat ervan uit dat innovatie vooral voortkomt uitbestaande kennis die gecombineerd wordt en opnieuw toegepast in eenandere context. Combinatorische Innovatie is gebaseerd opverrassende combinaties van kennis, ideeën en mensen vanverschillende achtergronden. Dit proces wordt gestimuleerd doorconnecties tot stand te brengen tussen mensen en organisaties, diede dialoog met elkaar aangaan op basis van serendipiteit.

In zijn oratie beschrijft Paul Iske het raamwerk waarmee hij ditaspect van het innovatieproces gaat onderzoeken. Want hoewel ditproces per definitie onvoorspelbaar en oncontroleerbaar is, kanveel geleerd worden als men het gedrag van mensen en organisatiestijdens deze interactie bestudeert.

Prof. dr. Paul Louis Iske werd op 1 mei 2010 benoemd tot bijzonderhoogleraar Innovation & Business Venturing. Hijcombineert deze deeltijdleerstoel met zijn functie als ChiefDialogues Officer bij ABN AMRO. Vanuit die functie is hij tevensdirecteur van Dialogues House en Dialogues Incubator. Bovendien ishij partner in het bedrijf Conceptisch en was hij de oprichter vanhet Instituut van Briljante Mislukkingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK