Brug tussen wal en schip

Nieuws | de redactie
5 november 2010 | De kennis over jongeren met een lichte verstandelijke beperking is gering. Zij kennen vaak gedragsproblemen en belanden dan tussen wal en schip. Een nieuw lectoraat van de Hogeschool Leiden gaat zorgen voor herkenning en erkenning van hun problemen.

Meer kans op succes

Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van eenmeetinstrument voor sociale informatie verwerking en naarinterventies en methodieken voor jongeren met een lichteverstandelijke beperking. In samenwerking met deskundigen vanzorginstellingen, cliëntenorganisaties en het hogerberoepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs worden diverseonderzoeksprojecten opgezet en uitgevoerd.

Daarmee neemt de kans op succes en op de juiste behandeling toe,wat uiteindelijk zal leiden tot een effectiever hulpaanbod aan dejongeren met een lichte verstandelijke beperking en hun ouders. Dewetenschappelijke manier van denken en handelen wordt ook benut omaankomende hulpverleners op te leiden tot professionals die hetprobleemoplossend vermogen van hun cliënten kunnen bevorderen doorop de juiste manier informatie over te brengen.

Grensvlak

Dit lectoraat wordt (mede) mogelijk gemaakt door desamenwerking tussen Hogeschool Leiden en het Expertisecentrum vande William Schrikker groep. Dit Expertisecentrum heeft als doel omexpertise over met een beperking of kinderen van ouders met eenbeperking op het grensvlak van jeugd- en gehandicaptenzorg, uit tebreiden en ter beschikking stellen. In het bijzonder voor kinderen- of het kindsysteem – die justitiële zorg behoeven.

Het lectoraat staat onder leiding van dr. M. van Nieuwenhuijzen,ontwikkelingspsychologe en in 2004 gepromoveerd bij de vakgroepOrthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Ze werkt alsuniversitair docent-onderzoeker bij de vakgroepOntwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht. Sinds 1oktober 2009 is ze als associate lector verbonden aan HogeschoolLeiden. Op 4 november 2010 is zevervolgens geïnstalleerd als lector.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK