De slag om het Science College

Nieuws | de redactie
3 november 2010 | Een Science College voor hipo’s in Maastricht? De 3TU moet er niet aan denken en poogt er via OCW een stokje voor te steken. UM-president Jo Ritzen is ‘not amused’ en had op meer medewerking gehoopt. “Nederland is veel te klein om elkaar te beconcurreren. Bovendien, Aachen en Hasselt doen wel mee, dat zegt toch genoeg,” meldt de oud-minister aan ScienceGuide.

Versnippering

De Universiteit Maastricht wil komend collegejaar startenmet een Science College, een bacheloropleiding volgens hetliberal arts and sciences model. De UM wil hiermee haarpositie versterken op het bètavlak. De medicijnenopleidingen, deHealth campus en de samenwerking met de Chemelot campusvan DSM worden hierdoor versterkt. Niet door iedereen is dit planeven enthousiast ontvangen, met name buiten Limburg plaatst menvraagtekens.

“Volgens de TUe hengelt de UM met het Science College in dezelfdevijver bètastudenten als de Eindhovense instelling, waardoorbestaande afspraken geschonden worden. Op die manier werkt de UMversnippering van de bètasector in de hand, oordeelt de TUe, diezich ‘geschoffeerd’ voelt,” aldus  De Limburger.

CvB-voorzitter van de UM, Jo Ritzen, begrijpt niets van de ophef.”Wij hebben gezegd tegen Eindhoven, ‘doe nou mee’. In plaatsdaarvan gaat men ons nu tegenwerken. Nederland is veel te klein omelkaar te beconcurreren. Bovendien, de universiteiten van Aachen enHasselt liggen geografisch dichterbij dan de TU’s en zij doen welmee, dat zegt toch genoeg? We moeten echt anders tegenmacrodoelmatigheid gaan aankijken.”

U-bocht of rechte lijn?

Een ander punt van kritiek betreft de accreditatie. De TUebekritiseert dat de UM het Science College aan bestaandeopleidingen koppelt en via een U-bochtconstructie bekostiging kanworden losgepeuterd. Ritzen snapt niets van deze commotie. “Hetnieuwe Science College valt onder een bestaand accreditatiebesluiten hoeft dus niet apart te worden beoordeeld. Dat is toch echt eenrechte lijn, niks U-bocht.”

Ritzen hoopt dat de tegenwerking vanuit andere Nederlandseuniversiteiten snel zal ophouden. De aandacht voor het ScienceCollege heeft echter ook zijn voordelen. “Ik ben eigenlijk welverheugd over de gratis reclame. Sinds de berichtgevingen heb ik al20 aanmeldingen ontvangen voor het Science College voor hetcollegejaar 2011-2012,” zo meldt hij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK