Dure vertraging

Nieuws | de redactie
23 november 2010 | Als de HO-instellingen per ‘langstudeerder’ inderdaad €3000 moeten ophoesten als boete, dan gaat dat precies hen treffen die het meest moeten trekken aan valorisatie en studiesucces. De 3TU het hardst, met een schade van ruim €23 mln. Maar ook een hogeschool als Inholland kan een strafport van ruim €12,6 mln tegemoet zien. Arme Doekle!

Dat de UvA alle anderen in schade zal overtreffen bleek vorige week reeds. Maar ook elders zullende klappen relatief en absoluut groot zijn. Zo kan de stad Utrechtmet UU, HU en HKU een aanslag van €28,1 mln verwachten. Maar datkomt niet zozeer door de kunsthogeschool: die komt er met zes tonnog redelijk van af.

IJverige kunst, trage techneuten

Dat valt sowieso op in de gegevens over het aantallangstudeerders: het KUO doet het opvallend goed. Codarts heeftmaar 58 van de 999 studenten en de Rietveld Academie slechts 59 vande 890 in die categorie. Dat is een ander beeld dan de ruim 2200bij 18.000 studenten van de Haagse Hogeschool, of de 4100 bij28.000 bij Inholland. Doekle Terpstra heeft nog het nodige te doen,kortom.

Bij de universiteiten hebben de TU’s het zeer zwaar hier. Een derdevan de Twentse studenten is in de gevarenzone en dat kost de UTzo’n €6 miljoen. Om een idee te geven; dat is evenveel als de HAN,die echter 3 maal zoveel studenten heeft. Bij de TUD gaat het om3400 van de 13.000 studenten, dus zo’n €10 miljoen.

Diversiteit in RK-kringen

En ook de ene confessionele universiteit is de andereniet. De Radboud in Nijmegen moet voor 2900 studenten een boetegaan verwachten en Tilburg voor 2800. Maar de RUN heeft ruim 15.000studenten, terwijl de UvT er niet meer dan 10.000 kent. Beide motendus rekenen op bijna €9 miljoen bezuiniging. Alle reden eens naarde geestverwanten van de Katholieke Pabo te Zwolle te kijken. Daaris slechts 11 van de 629 studenten een langstudeerder.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK