Erasmus onderdak voor echtpaar Balkenende

Nieuws | de redactie
26 november 2010 | Dr. Bianca Hoogendijk werkte al als zeer gewaardeerd universitair docent in het arbeidsrecht aan de EUR. Haar publicatielijst is indrukwekkend. Nu mag haar man als deeltijd hoogleraar aan de slag.

Jan Peter Balkenende wordt per 1 december hoogleraar op denieuwe leerstoel Governance, Institutions andInternationalisation. De universiteit is trots op het feit datBalkenende naar Rotterdam komt. Collegevoorzitter Pauline van derMeer Mohr is in haar nopjes met de benoeming:  “We kunnenprofiteren van zijn internationale ervaring en contacten bij deverdere internationalisering van het onderzoek en onderwijs van deErasmus Universiteit Rotterdam.”

Dat klinkt wat meer alsof de oud-premier als een soort rovingambassador voor de EUR zal gaan optreden, dan als hoogleraardie college geeft, onderzoek doet en begeleidt. Van der MeerMohr vertelde op BNR dat zij bij Jan Peter Balkenende op de koffieis geweest, zodra het bekend werd dat hij geen politieke functiemeer ambieerde. Zo werd het eerste contact gelegd enkon Balkenende’s alma mater de VU blijkbaar ‘verslagen’worden in de race om de oud-premier.

Gelet op de leerstoel en rol die JPB gaat vervullen is hetinteressant wat zijn nieuwe chefin, Pauline van der Meer Mohr,vindt over het kennisbeleid en de internationale oriëntatie van onsland. Dat is niet erg complimenteus voor het kabinetsbeleidvan Balkenende’s opvolger en de coalitie waar zijn partij deel vanuit is gaan maken. “Het is duidelijk welk beleid we moeten voerenom een internationale kenniseconomie te worden, maar dat doen weniet.” Zij maakt zich grote zorgen dat door het vijandigemaatschapelijk klimaat in ons land internationaal talent weggejaagdwordt, dat de universiteiten en economie juist meer dan ooit nodighebben.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK