Even voorstellen

Nieuws | de redactie
11 november 2010 | OU-voorzitter Theo Bovens stelt zich even voor aan de nieuwe bewindsman voor hoger onderwijs. "Immers: een relatie kan alleen groeien als je vanaf den beginne al je wensen en zorgen open op tafel legt."

‘Laat ik van mijn kant beginnen. Immers: een relatie kan alleengroeien als je vanaf den beginne al je wensen en zorgen open optafel legt.

Optimistisch

Op de meeste foto’s die van mij in openbaarheid inomloop zijn, ziet u een (glim)lachend besnord type, datoptimistisch de wereld in kijkt. Zo wil ik onze relatie ook graagbeginnen: ik denk dat we samen een paar mooie dingen voor ons landkunnen gaan doen. Als ik een werk(woorden)-lijstje magsuggereren:

1) zorgen dat we richting top 5 van de kenniseconomieën in dewereld groeien;

2) daartoe beseffen dat een zo hoog mogelijk opgeleideberoepsbevolking conditio sine qua non is;

3) organiseren dat, vanuit de (bewezen) stelling dat aangeleerdekennis steeds sneller veroudert, kennisonderhoud en -vermeerderingeen leven lang kan doorgaan;

4) uitdragen dat kennis een publiek goed is dat alleen door tedelen zich vermeerdert, en dus dat openheid de sleutel is voor eenvitale kenniseconomie;

5) volhouden dat voor goed onderwijs een zich steedsbijscholende groep van onderwijsgevenden faciliteiten nodigheeft;

6) niet vergeten dat de emancipatoire functie van hogeronderwijs leidt tot een gelukkigere samenleving met meer verbindenen mondiger burgerschap, dus dat de toegankelijkheid nog steedsaandacht behoeft;

7) waarderen dat een innovatieve manier van onderwijs (productieén exploitatie) vele voordelen biedt ten aanzien van kwaliteit,duurzaamheid en internationalisering;

8) ontdekken dat leven lang leren kan bijdragen aan een vitaleberoepsbevolking die langer doorwerkt en/of in de samenlevingparticipeert;

9) leren dat leergierigheid bevorderen minstens zo lonend is alsinnovatie en ondernemerschap bevorderen, en daar niet los vangezien kan worden.

Besluiten

U mist in de opsomming het werkwoord besluiten. Ikzou kunnen volstaan met de bekende wensenlijstjes, zoals hetterugdraaien van de bevriezingsvoorstellen van het demissionnairekabinet, het handhaven en uitbouwen vanonderzoeks/investeringsmiddelen (FES), het voortzetten van beleidten aanzien van studierendement, het uitvoeren van de LLL-agendavan de Denktank Leren en Werken onder voorzitterschap van VanBoxtel.

Maar wellicht is het beter als we deze en andere wensen persoonlijkmet u bespreken. Noemt u maar tijd en plaats, want wij zittenoveral (ook Friesland, Utrecht en Den Haag) en werken op velemogelijke en onmogelijke tijdstippen. Desnoods maken we er eenpersoonlijk onderhoud via de modernste afstandstechnieken van.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK